۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

دهلی و تهران شریک در غارت منابع بلوچستان

به نام عدل
 سازمان جیش العدل هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان و بهره برداری از منابع و موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان را منوط به رضایت ملت بلوچ و پسا از رسیدن ملت بلوچ به حق تعیین سرنوشت می داند و به هیچ دولت خارجی و داخلی اجازه نخواهد داد منابع و منافع ملی را به استثماربکشند و تاراج نمایند.
 طی هفته جاری اجلاس آیورا در بلوچستان برگزار و همچنین توافق نامه توسعه بندرچابهار بین تهران، دهلی و کابل به امضا رسید.
توافق نامه ای که حاصل آن غارت منابع بلوچستان و بهربرداری از موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان بدون مشارکت و سهیم شدن مردم بلوچ از منافع حاصل از آن و به فشار،ستم ،تبعیض و سرکوب بیشتر در منطقه خواهد انجامید.و دوری دیگر از تبعیضات و ستمهای چند لایه را در بلوچستان شدیدتر بدنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری که به تشدید سیاست های خصمانه جمهوری اسلامی در بلوچستان خواهد انجامید و به جای رفاه،امنیت،اشتغال دوری ازجنایت را در مقیاس ملی،مذهبی ،هویتی،و جغرافیایی در برخواهد داشت.
 لازم به یادآوری است که سازمان جیش العدل با هر گونه پیشرفت،عمران و سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بلوچستان و بهره برداری از موقعیت ها و منابع و معادن بلوچستان مخالف نیست،اما این سرمایه گذاری و بهره برداری نیازمند شرایط و زمان است و در حالی که ملت بلوچ در حال حاضر در مبارزه ای نابرابر برای تعیین حق سرنوشت و حقوق بنیادین انسانی خویش درگیر است ،شرایط فعلی اجازه امکان هر گونه سرمایه گذاری خارجی و داخلی را در بلوچستان نمی دهد.
و هرگونه بهره برداری از منابع و معادن و سوءاستفاده از موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان بر خلاف موازین و کنوانسیون های سازمان ملل متحد و شورای امنیت و بر خلاف میل و اراده ملت بلوچ می باشد.در چنین شرایطی بحث هر گونه سرمایه گذاری خارجی به زمان پسا وضعیت فعلی برمی گردد،زمانی که ملت بلوچ به حق تعیین سرنوشت رسیده و خود تصمیم گیرنده در رابطه با مسائل سیاسی،اقتصادی و منطقه ای باشند ،در چنین شرایطی امکان هر گونه سرمایه گذاری خارجی ممکن خواهد بود.
در حال حاضر که ملت بلوچ تحت ستم و سرکوب شدید و در گیر در مبارزه ای برای حق تعیین سرنوشت ، موافق با مولفه های بین المللی برای رهایی از ستم می باشد،دولتهای خارجی بنا به درک شرایط موجود در بلوچستان و بنا به احترام به قوانین بین المللی واحترام به منشور حقوق بشرکه بنیادی ترین اصل نادیده پنداشته شده در بلوچستان است ، نمی توانند شریک استبداد در راستای استثمار منابع ملل تحت ستم برآیند.
بنابراین دهلی با توجه به این اصل پذیرفته شده از هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان باید خودداری نموده،در غیر این صورت شریک استبداد برای استعمار و استثمار منابع و مافع ملی ملت بلوچ وشریک در جنایات جمهوری اسلامی در بلوچستان محسوب خواهد شد. هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان به نفع حاکمیت استبداد و منجر به ستم و سرکوب شدید خواهد شد. لذا کشور هند باید به قوانین بین المللی و درک وضعیت بغرنج ملت بلوچ وبا احترام به منشور حقوق بشردر حمایت از ملل تحت ستم و نقض آن، از چنین سرمایه گذاری دستبردار و به استحکام بخشی حقوق بشر در ایران به داد ملیت های تحت ستم برسد و نه شریک در جنایات جمهوری اسلامی،بنابراین چنانچه هند از فسخ این قرارداد ظالمانه دست بردار نشود منابع هند در منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
وضعیت ستم و سرکوب و از سویی مبارزات عدالت خواهانه برای تعیین حق سرنوشت در بلوچستان امروز امری پوشیده برای جهان نیست .
دولت کابل نیز با توجه به این مواضع و با احترام به حقوق ملت بلوچ و با توجه به اینکه ، در دهه های مختلف در شرایط نابسامان داخلی قرار داشته وبا توجه به حسن همسایگی نیک و نزدیکی فرهنگ ملی ،مذهبی و تاریخی میتواند نقش بنیادین خویش را در رابطه با وضعیت بلوچستان ایفا کند واز هرگونه سرمایه گذاری در میدان سوخته پرهیز نماید.
ملت بلوچ نه ملتی جنگ طلب، بلکه ملتی طرفدار صلح،امنیت،آزادی و حقوق بشر و حسن تعامل با همه افراد بشر است،بنای درگیری و نارضایتی با هیچ دولت و ملتی را نداشته و تاریخ این ملت گواه بر این خصایل است، واما در بحث منافع ملی کوتاه نخواهد آمد و از خود واکنش نشان خواهد داد،واکنش در مقابل تاراج منابع ملی و دفاع در برابر جنایت و کشتار حق به رسمیت شناخته شده همه افراد بشر است.واما شرایط فعلی بلوچستان که درگیر مبارزه ای برای تعیین حق سرنوشت است اجازه هرگونه بهره برداری از منابع و منافع این ملت را نه به دول خارجی و نه به سیستم حاکم استبداد داخلی خواهد داد.
 ملت بلوچ در طول سالیان متمادی از شدیدترین تبعیضات،و بالاترین آمار فقر مطلق و محرومیت شدید ،بیکاری و کشتار سیستمانیک از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده است و جنایات جمهوری اسلامی در بلوچستان در دو بخش ملی ،هویتی و مذهبی صورت می پذیرد و سیاست جمهوری اسلامی بر پایه فقیر سازی ، طرد و به حاشیه راندن و بر هم زدن ترکیب جمعیتی،تجزیه سرزمینی و نابودی هویت ملی و مذهبی صورت گرفته و نشانه بارز آپارتاید نژادی،مذهبی بوده ودر ردیف جنایات جنوساید انسانی،فیزیکی و فرهنگی و هویتی می باشد.
در طول این چند دهه هیچ گونه برنامه ای برای بهبود وضع مردمان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی صورت نگرفته و ملت بلوچ در ردیف ملتهای تحت ستم قرار داشته و هرگز اعتمادی بر این ملت وجود نداشته و بدتر از نگاه به یک ملت بیگانه به آن اندیشیده شده و سیاست ستم و سرکوب برنامه 37 سال جنایت در بلوچستان بوده است.میزان مشارکت مردم بلوچ در سهم خواهی منطقه ای زیر صفر می باشد و کمتر از 10 درصد از مردم بلوچ در پست های ادارای و مشاغل دولتی در رده های پایین به کار گماشته شده اند که عملا هیچ نقشی در برنامه ریزی کلی و تصمیمات کلان کشوری و استانی مشارکت نداشته و اداره منطقه بصورت غیربوم و توسط نهادهای نظامی،امنیتی بوده است.
در چنین وضعیتی که اعتماد و حس و مسئولیت ملی از سوی کارگزارن جمهوری اسلامی از نگاه افتاده و ملت بلوچ در ردیف ملیت های درجه دو و سه و غریبه پنداشته شده است وهزاران فرزند کشته شده بلوچ ، هزاران فرزند محبوس در بیدادگاههای رژیم وآمار بالای فقر و محرومیت شدید خود گواهی بر مظلومیت این ملت و جنایات جمهوری اسلامی است. بنابریان هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان از سوی جمهوری اسلامی و یا با مشارکت دول خارجی به استحکام بخشی استبداد و نقض حقوق هر چه بیشتر حقوق بشرو نابودی ملت بلوچ خواهد انجامید.سیاست رو به آینه 37 سال جمهوری اسلامی گواهی بر عدم اعتماد برآن است و هیچ تضمینی جزء به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت بلوچ نمی تواند تضمین کننده امنیت و حسن اعتماد شود. مبارزه ملت بلوچ مبارزه ای گره خورده با سایر ملل تحت ستم در جغرافیای ایران اعم ازملت کرد ،ترک ،ترکمن ، عرب فارس و هماهنگ با مبارزات مذاهب مختلفه اعم از سنی وشیعی ،مسیحی وبهاییان و برای استقرار حقوق بشر در ایران و ایجاد و استقرار یک سیستم فدرال بر اساس اداره منطقه ای می باشد و جزء این، استبداد از ایران زمین برچیده نخواهد شد و عدالت در سیستم استبداد همیشه در بند خواهد بود.
سازمان جیش العدل
چهار شنبه، 5 خرداد ماه 1395 برابر با 25-05-2016

اطلاعیه سازمان:طی دو عملیات جداگانه در منطقه کوهک چندین پاسدار کشته و زخمی شدند

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که در طی دو عملیات در منطقه کوهک سراوان تعدادی از نیروهای مرصاد و نیروی انتظامی کشته و زخمی گشتند. جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی (رح) طی شب چهارشنبه با شلیک خمپاره پاسگاه مرکزی کوهک را که پایگاه مرکزی نیروهای مرصاد و نیروی انتظامی است مورد هدف قرار دادند که تلفات سنگینی به پاسگاه وارد آورد و تعدادی از نیروها نیز کشته و زخمی شدند.
براساس اطلاعات موصوله تعدادی از نیروهای زخمی به بیمارستان سراوان منتقل و تحت مداوا هستند. همچنین جان برکفان عدل یک عدد تله انفجاری را در مسیر گشت زنی روزانه نیروهای مرصاد قرار داده و در صبحگاه روز پنجشنبه ساعت 8 تعدادی از نیروها گرفتار تله انفجاری گشته و به هلاکت رسیدند. از تعداد دقیق کشته و زخمی ها اطلاعی در دست نیست. علت تاخیر درصدور این گزارش در رابطه با بازگشت سربازان از مسیر عملیاتی می باشد.
 سازمان جیش العدل
 جمعه، 20 فروردین ماه 1395 برابر با 8-04-2016

اعلامیه سازمان جیش العدل:کشته شدن یک تن از نیروهای دولتی در منطقه کوهک سراوان

 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که نیروهای سازمان موفق شدند یک تن از نیروهای دولتی را در منطقه کوهک سراوان به هلاکت برسانند. جان برکفان عدل در شاخه نظامی شهید شیخ ضیایی(رح)موفق شدند ساعت 5:30 دقیقه عصر در منطقه کوهک سراوان یک سنگر نیروهای سپاه را مورد حمله قرار دادند که بر اثر ان یک تن از نیروهای سپاهی بنام مهران اسپندکی به هلاکت رسیده و اسلحه وی به غنیمت گرفته شد.
این سنگر متعلق به پاسگاه شماره 59کوهک می باشد که در مسیر پاسگاه 59 و بازارچه کوهک قرار داشته،نیروهای جان برکف سازمان موفق شدند تا نزدیکی هدف خود را برسانند و قصد به اسارت گرفتن نیروهای موجود در سنگر را داشتند که نگهبان سنگر متوجه حضور نیروهای سازمان میشود و مورد هدف قرار می گیرد و دو تن دیگر از نیروهای سپاه نیز موفق به فرار می شوند.
نیروهای سازمان سپس وارد سنگر شده و یک قبضه اسلحه کلانشیکف به غنیمت می گیرند .
سازمان جیش العدل
 پنجشنبه 12 فروردین ماه 1395 برابر با 31-03-2016

اطلاعیه سازمان :شهادت قله سعادتمندی است که هر مبارز تمنای فتح آن را دارد

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ﴿۱۶۹﴾
هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۹
 ما را از مرگ هراسی نیست زیرا برای از پس گرفتن حق خویش می جنگیم و کشته میشویم.مرگ را چنان دوست داریم که شما زندگانی را دوست دارید.
 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که طی دوهفته گذشته یک تن از سربازان عدل با خیانت مزدوران محلی به شهادت رسید. در تاریخ 15_3_2016 سرباز رشید سازمان علیرضا شه بخش با نام مستعار عبدالعزیز شه بخش طی خیانت مزدوران محلی به شهادت رسید.
 شهید علیرضا شه بخش پس از سالها در عرصه جهاد و مقاومت و خدمات شایانی که در راستای اهداف والای سازمان انجام داد ،نهایتا به مراد قلبی خویش رسید. باشد که از او راضی هستیم و خداوند نیز از وی راضی باد. شهادت سرباز دلیر سازمان را به خانوده محترم،همرزمان،طایفه شه بخش و عموم ملت عزیز تسلیت عرض می نماییم. باری دیگر با آرمانهای شهدایمان عهد و میثاق با مرگ خواهیم بست .
شهدا مصدر مقاومت و پیروزی اند،شهدا با اهدای خون خویش تعهد خود را نسبت به هدف والای سازمان به پایان رساندند و تا آخرین قطره خون خویش برای هدف والا مبارزه کردند.شهدا سرمشق مبارزه ای تا رسیدن به هدف والا هستند.
 علت تاخیر در نشر خبر شهادت وی بنا بر بازداشت تمامی خیانتکاران بود که بحمدالله تعداد از تیمی که در این خیانت دست داشتند بازداشت گشتند.و پس از گذشت ده روز4 تن از تیم خائنین بازداشت و به خیانت خویش اعتراف و اینکه با چه انگیزه و چگونه وبا همکاری سپاه پاسداران نقشه شهادت این سرباز جان برکف و رشید سازمان راکشیده اند اعتراف نمودند.
تیم مذکور از نزدیکترین افراد خانواده بودند که از سوی سپاه پاسداران ماموریت یافته بودند تا دست به ترور ناجوانمردانه این سرباز رشید اسلام بزنند و نهایتا در مورخ 15_3_2016 با دعوت از وی در منزل خویش، وی را به شهادت رسانده و در همان مکان دفن نموده و سپس متواری گشته بودند.
با اطلاع از ناپدیدشدن این سرباز رشید منزل مورد نظر مورد رصد قرار گرفت ،و نهایتا پس از دو روز یک تن از مجرمین بازداشت گشت و به دست داشتن سایر همکارانش و محل اختفای سه تن دیگر اعتراف و بازداشت گشتند.و در اعترافات خویش اذعان کردند که وی را در منزل با شلیک 4 عدد گلوله در ناحیه سر به شهادت رسانده و در همان مکان دفن نموده اند.
پس از آن تیم عملیاتی سازمان به تفتیش حیات منزل مورد نظر پرداخت و جسد وی را پس از ده روز در حالی که در یک پتو پیچیده شده بود از زیر خاک بیرون کشید ،جسد سالم و خون از ناحیه سر همچنان جاری بود ، پس از مراسم کفن و دفن این شهید والامقام و سرباز رشید سازمان و اخذ اعترافات کلی و پرده برداشتن از تمامی زوایای این جنایت و ذکر دست داشتن تمامی افرادی که در این جنایت شریک هستند ،خبر شهادت وی را اعلام وهمچنین بر پایه حکم الهی که همان قصاص مجرمین و قاتلین است اعلام میداریم که تمامی افرادی که در این جنایت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم دست داشته اند به سزای عمل ننگین خویش خواهند رسید.
(بَشِّرِ الْمُنافِقينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَليماً138. الَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْکافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَميعاً139 )
منافقان را بشارت ده که آنها را ( در برزخ و عالم قیامت ) عذابی دردناک است.آیه 138 سوره نساء.
 همان کسانی که کافران را به جای مؤمنان سرپرست و یاور و دوست خود می گیرند آیا در نزد آنان عزّت و عظمت می طلبند؟ پس ( بدانند که ) بی تردید همه عزت از آن خداست.آیه 139 سوره نساء.
 در این میان افرادی از این تیم پس از به شهادت رساندن این سرباز رشید اسلام متواری گشته اند و تحت حمایت سپاه پاسداران قرار دارند،اما بدانند که جزء مرگ پناهگاهی نیست و سازمان نیز با افشای اسامی و تصاویر مجرمین به تمامی تیم های عملیاتی اش در شهر ها وروستا ها اعلام میدارد ،که با اطلاع از مکان اختفای انان بدون تاخیرمجرمین را به سزای عمل ننگین شان برسانند.
و هر فردی که با خائنین به هر نحوی کمک و همکاری کند و یا به آنها پناه دهد مجرم و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
اسامی تیم خائنین به شرح زیر می باشد،افرادی از این تیم بازداشت و افرادی نیز متواری و تحت تعقیب می باشند.
 اسامی مجرمین ردیف (الف)که مشارکت مستقیم در شهادت سرباز جان برکف سازمان داشته اند.
 1_مجرم ردیف اول:عبدالحمید جمشید زهی فرزندزمان خان
 2_ مجرم ردیف دوم:نصرالله شه بخش (داروزهی) فرزند علم خان با نام مستعار اکبر 3_مجرم ردیف سوم:یوسف شه بخش ( داروزهی) فرزند بندو
 4_ مجرم ردیف چهارم:مهراب شه بخش ( داروزهی) فرزند پرویز
 5_مجرم ردیف پنجم:جواد شه بخش(داروزهی) فرزند نعمت الله با نام مستعار طلحه 6_مجرم ردیف ششم:محمد رضا شه بخش(داروزهی) فرزند نعمت الله با نام مستعار اقبال
 7_مجرم ردیف هفتم:حمزه شه بخش (داروزهی)فرزند نظر
 8_مجرم ردیف هشتم:یوسف مموجه نارویی فرزند محمد
 همچنین افرادی دیگر با این تیم همکاری های مالی ،مکانی،اطلاعاتی داشته اند که در ردیف مجرمین ردیف (ب)قرار دارند و بسزای اعمال خائنانه خویش خواهند رسید.
 در پایان اعلام میداریم که هیچ خائنی تاکنون نتوانسته از چنگال عدالت رهایی یابد و این امر برای همه مردم مشخص و مبرهن است، خائنین همیشه بصورت آله دست و مزدور نظام بوده و نهایتا پس از اینکه دست به خیانت زده و یا قبل از انجام عمل خائنانه بازداشت و رسوا گشته اند ،بنابراین باری دیگر از تمامی فریب خوردگان می خواهیم که به دامن پر مهر ملت و خانواده برگردند و با مراجعه به نزدیکترین پایگاه سازمان خود را تسلیم و معترف به اشتباه و فریب شوند و از یک زندگی آبرومند بهره برند. ازملت عزیز و همه حامیان راه جهاد و مقاومت استدعا داریم تا در این مهم همکاری نمایند.
سازمان جیش العدل
 دوشنبه 9 فروردین ماه 1395 برابر با 28-03-2016

۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه

سازمان جیش العدل بازداشت یک تن از نیروهایش را تکذیب می نماید

به نام عدل
سازمان جیش العدل اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را در رابطه با بازداشت یک تن از نیروهای مبارز را در روز ۱۹ بهمن 1394 در بلوچستان تکذیب و اظهارات وی را بی پایه و اساس می داند.طی این هفته این دومین خبر کذب وزارت اطلاعات در رابطه با بازداشت سربازان عدل می باشد.
آنچه که وزارت اطلاعات و نیروهای نظامی در بلوچستان در رابطه با انهدام تیم های چریکی و بازداشت مخالفین می پردازند در راستای بالابردن توان و اقتدار امنیتی کاذب و همچنین در راستای توجیح رویه غیر قانونی و ظالمانه شان در رابطه با برخورد با مردم بلوچ و اهل سنت است.
نظام در جهت اینکه حضور نظامی و اطلاعاتی اش را در بلوچستان توجیه نماید دست به اعمال بازداشت و کشتار افراد بیگناه به اتهام وابسته به نیروهای مخالف و یا اشرار را وارد می نماید.
 دستگاهای اطلاعاتی و نظامی در رابطه با کشتارو بازداشت مردم بلوچ و اهل سنت در بلوچستان سالهاست به انگ تراشی و جنایت دست می زنند.و اینکه مخالفین نظام را به تروریزم وتکفیر نسبت میدهند بدور از واقعیت است و این در حالی است که مردم بلوچ برای احقاق حقوق ملی و مذهبی خود در حال مبارزه هستند و فراتر از حقوق اساسی و انسانی شان مطابق با منشور سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق ملیت ها و اقوام و مذاهب در چارچوب کشور و همچنین در رابطه با اجرای عدالت و برابری حقوق ملی و مذهبی با سایر ملت ایران و مشارکت در ساختار سیاسی ، اقتصادی ونظامی کشور درخواستی نداشته و اگر مبارزات به روند نظامی گسست یافته در نتیجه بن بست فعالیتهای سیاسی ومدنی و در رابطه با ترور و خشونت عریان دولتی ،عدم اعتماد و احترام و سیاست تزریق به عمد تبعیض ، فقر و طردی است که در حق ملت ما صورت گرفته و منجر به کشته شدن بیش از چندین هزارتن و به همین اندازه منجر به زندانی شدن هزاران تن از فرزندانمان گشته است.
آنچه که در بلوچستان بصورت دفاعی در حال مبارزه هستیم در نتیجه واکنش تند نظام به خواست مشروع و قانونی ملت ماست و هیچ گاه فراتر از قانون و عدالت عمل نکرده و چنانچه روند ظلم و جنایت در بلوچستان و برعلیه اهل سنت پایان نیابد به ظلم ستیزی خویش ادامه داده تا آن زمان که نظام تن به خواسته های مشروع و قانونی ملت ما بدهد و اداره امور کلی بلوچستان را به ملت بلوچ واگذار نماید.
 بر این باوریم که جمهوری اسلامی راه مشروعیت بخشیدن به حقوق انسانی و قانونی مان را در بلوچستان در گرو مقابله به مثل گذاشته و پیروز این جنگ از هم اکنون ملت مظلوم ماست.زیرا برای از پس گرفتن مبارزه می کنیم و چیزی برای باختن نداریم ،زیرا جمهوری اسلامی تمامی حقوق انسانی و قانونی ما را سلب و سرزمینمان راتبدیل به زندانی بزرگ و قبرستانی آباد وناشآد گردانیده است.
بنابراین نظام باید بداند که با کشتار ، بازداشت و اتهام زنی راه برون رفتی از باتلاق بلوچستان نیست،راه نجات دربه رسمیت شناختن حقوق و احترام به ملت بلوچ و عذرخواهی از سیاست 37 ساله ظلم و جنایت و پرداخت خسارت به این ملت است.  سازمان جیش العدل
دوشنبه10اسفند ماه 1394 برابر با 29-02-2016

تکذیب بازداشت دوتن از اعضای سازمان در مهرستان

به نام عدل
سازمان جیش العدل بازداشت دو تن از اعضای خود را در شهرستان مهرستان در رابطه با دست داشتن در ترور دو مامور مخابرات سپاه در منطقه کوه بیرک را تکذیب می نماید و اعلام میدارد هیچ یک از اعضای این سازمان در این رابطه بازداشت نشده است.
 در مورخ 20 فروردین ماه 1394 طی عملیاتی در منطقه کوه بیرک دو تن از نیروهای مخابرات سپاه بنامهای مرتضی محمد باقری و محمد محمدی توسط نیروهای سازمان کشته شدند. با گذشت نزدیک به یک سال از زمان انجام عملیات هیچ یک از اعضای سازمان در رابطه با این عملیات بازداشت نگشته است و اظهارات رئیس پلیس اگاهی استان در رابطه با بازداشت دو تن از اعضای سازمان در رابطه با ترور دو مامور سپاه کاملا کذب می باشد.
بازداشت افراد بی گناه و وارد کردن اتهام به بازداشت شدگان بلوچ سیاستی است که سالها وزارت اطلاعات در جهت سرپوش گذاشتن به ضعف اطلاعاتی خود در پیش گرفته است و به نوعی وارد کردن اتهامات سیاسی به بازداشت شدگان بلوچ برای نیروهای امنیتی نوعی امتیاز و ارتقاء درجه محسوب میشود. این رویه اتهام تراشی در جهت ارتقاء درجه در بلوچستان برنامه ای است که وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده سازی های سیاسی ،ارگان مواد مخدر در راستای کشف و خنثی سازی مواد مخدر،و سایر نیروهای سپاه و انتظامی در رابطه با کشتن افراد بیگناه و وارد نمودن اتهام اشرار و سارق و ....به بازداشت شدگان و کشته شدگان بلوچ نسبت می دهند.
 سازمان جیش العدل در رابطه با بازداشت وکشتار خودسرانه جوانان بلوچ و اهل سنت و وارد کردن اتهامات بی اساس، به نیروهای خودسر هشدار می دهد که با بازداشت افراد بیگناه و کشتار بدون ضابطه مردم هرگز نمی توانید صورت مسئله را تغییر دهید ،واکنش دفاعی که در طی این بیش از 10 سال در بلوچستان صورت می گیرد در رابطه با جنایات و ظلمهایی است که در حق ملت و سرزمینمان انجام گرفته است.بنابراین هر کنشی با واکنشی شدید تر روبرو خواهد بود .
نیروهای اطلاعاتی و نظامی شما ضعیف تر از آن هستند که مانع از ضربه پذیری باشند .چنانچه افراد بازداشت شده بیگناهی که در طی این سالها بازداشت کرده اید آزاد نگردند و همچنان به بازداشت افراد بیگناه ادامه دهید تبعات جبران ناپذیری را متحمل خواهید شد و این امر مستلزم دادن هشدار است.
سازمان جیش العدل
جمعه، 7 اسفند ماه 1394 برابر با 26-02-2016

اطلاعیه سازمان:انهدام یک دستگاه خودروی نظامی در کوهک سراوان

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که نیروهای جان برکف عدل موفق شدند امروز صبح مقارن ساعت 10:00 سه تن از نیروهای نظامی را در کوهک به هلاکت برسانند.
 جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی رحمه الله موفق شدند امروز صبح جمعه برابر با 19-2_2016با بکار گذاشتن مین کنار جاده ای یک دستگاه خودروی دوکابین متعلق به نیروی انتظامی را به همراه یک دستگاه موتور سیکلت نظامی را در کوهک منهدم نمایند. بر اثر این انفجار سه تن از نیروهای رژیم به هلاکت رسیدند که بوسیله دو دستگاه آمبولانس نظامی اجسادشان انتقال داده شد.همچنین سه تن دیگر از نیروها زخمی گشتند.
 سازمان جیش العدل به تمامی نیروهای نظامی که در بلوچستان وجود دارند اعلام میدارد که هر چه زودتر خود را از باتلاق بلوچستان بیرون بکشند و بدانند در ادامه ماندن در بلوچستان جزء مرگ و نابودی چیزی عایدشان نخواهد شد. بلوچستان به اندازه ای تحت ستم و زیر سیاست پوتین های نظامی اداره شده است که مردم بلوچ دیگر چیزی برای باختن ندارند،و برای استقبال از مرگی با عزت در مبارزه ای که جانهایشان را فدا کنند آماده اند.
سیاست چماق و پوتین دیگر در بلوچستان کارآیی ندارد و زمان آن فرا رسیده است که با واگذاری اداره امور ملی و مذهبی به مردم بلوچ راه خیانت و ستم حکومت مرکزی برای همیشه برچیده و امید و امنیت به این سرزمین وملت برگردد.
 سازمان جیش العدل
 جمعه، 30 بهمن ماه 1394 برابر با 19-02-2016

تحریم انتخابات نقطه عطفی در بازگشت امید و تغییر در ایران است

به نام عدل
تحریم انتخابات ابزاری مفید و کارآمد برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی است. بر این باوریم که تحریم انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری می تواند مسیر تغییرات گسترده و بنفعی را برای مردم ایران در بر داشته باشد.
37 سال است جمهوری اسلامی برای بقای عمر ننگینش با اجرای انتخاباتهای فرمایشی ،مردم ایران را فریب و قدرت خود را تثبیت کرده است و از این قدرت در هر چه امنیتی تر کردن فضای کشور و تحت ستم قرار دادن ملت ایران استفاده کرده است. گزینه هایی همچون انتخابات و حضور مردم ایران پای صندوق های رای گیری برای جمهوری اسلامی بسیار حایز اهمیت است ،اما در حقیقت حضور در پای صندوق های رای همچون ریختن آب حیات بپای درختی پیر و فرسوده است که با زنده شدن آن هیچ ثمر و منفعتی برای ما ملت ایران نداشته و به هر چه بدخیم شدن شکل و شمایل آن می پردازد.
هر رای ما ملت ایران به هر چه بسته تر شدن فضای امنیتی و سیاسی وتائید سیستم حکومتی که یک سیستم آپارتاید سیاسی _مذهبی و یک سیستم غیردموکراتیک و مستبد است کمک خواهد کرد. ما با برگزاری هرگونه انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران موافق نیستیم ،زیرا انتخاباتی که مبنا و معیار آن خواست مردم باشد امکان‌پذیر نیست.
بنابراین شرکت کردن در چنین انتخاباتی که جمهوری اسلامی آن را مهندسی می‌کند در واقع رای دادن به نمایندگان آنهاست.
ملت بلوچ باید این حقیقت را مد نظر داشته باشند که در طول 37 سال حتی 37 درصد (به ازای هر سال 1 درصد) از بار ظلم و ستم ، تبعیض و جنایت بر علیه ما کاسته نشد ،کما اینکه انتظار ما ملت بلوچ در این امر بود که با سرکار آمدن جمهوری اسلامی چهره فقر و محرومیت از بلوچستان رخت خواهد بست و نگاههای امنیتی و تبعیضی نسبت به ما ملت بلوچ از میان برداشته و تغییر خواهد کرد .
اما همانگونه که اشاره کردیم ملت و سرزمین ما در بُعد و مقیاسی بزرگتر و شدیدتر مورد تحریم و تبعیض قرار گرفت .نگاه امنیتی و سیاسی حاکم بر بلوچستان در طول این سالها مانع از انتخاب یک استاندار بومی و بکارگماری مدیران اجرایی در بلوچستان گشته،و رفتن پای صندوق های رای به هرچه تنگ تر شدن فشارامنیتی و تبعیضات چند لایه انجامید.
 سازمان جیش العدل در راستای احترام به خواست جمعی ملت ایران ،جهت ایجاد تغییرو موضعی ذینفع از مردم بلوچ،هواخواهان و حامیان خود می خواهد تا انتخاباتهای فرا رو را تحریم و از شرکت در مناسبت ها و انتخاباتهایی که به فربه شدن جمهوری اسلامی می انجامد خودداری نمایند. هیچ خیری در جمهوری اسلامی برای ما و ملت ایران نهفته نیست ،ما با تحریم انتخابات کمک شایانی به تغییر سرنوشت و گذشتن از سد جمهوری اسلامی کرده، ونه گفتن به جمهوری اسلامی بهترین راه رهایی از ستم و ابزار در دست برای مبارزه با رژیم است.
 سازمان جیش العدل
چهارشنبه، 28 بهمن ماه 1394 برابر با 17-02-2016

۱۳۹۴ بهمن ۲۵, یکشنبه

اطلاعیه سازمان:انهدام یک دستگاه خودروی نظامی درمحور سیب و سوران

 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی رحمه الله موفق شدند امروز صبح یک دستگاه خودروی نظامی را به همراه سرنشینانش منهدم نمایند.
جان برکفان عدل مقارن ساعت 9:10 صبح یکشنبه موفق شدند یک دستگاه خودروی نظامی وابسته به نیروهای انتظامی را در شهر سیب و سوران بوسیله ای مین کنار جاده ای منهدم نمایند.طی این انفجار دو تن از نیروهای انتظامی کشته و یک تن دیگر زخمی گشته است.رسانه های وابسته به رژیم تلفات این انفجار را پوشش نداده و فقط به ذکر خبر عملیات انفجار اکتفا کرده اند.
عدم افشای تلفات نظامی توسط رژیم در جهت حفظ روحیه شکسته سربازانش می باشد و این امر هیچ تاثیری بر بازتاب گزارش عملیات بصورت کلی ندارد.بنابراین عملیاتهای ما بر علیه منافع و مواضع رژیم بصورت مستمر و همیشگی جاری است و هیچ توقفی در رابطه با برنامه های نظامی نیست.نیروهایی که در بلوچستان وجود دارند باید بدانند که راه نجاتی از باتلاق مرگ در بلوچستان وجود ندارد و هیچ راهکارنظامی کارساز نیست.
 سازمان جیش العدل
یکشنبه، 25 بهمن ماه 1394 برابر با 14-02-2016

۱۳۹۴ بهمن ۹, جمعه

درگیری نیروهای سازمان در منطقه لار-زاهدان

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که نیروهای سازمان در منطقه لار-زاهدان در کمین نیروهای دولتی گرفتار و سه تن از نیروهای سازمان دراین درگیری  زخمی گشتند. طی درگیری نیروهای گردان مولوی نعمت الله توحیدی با نیروهای دولتی در ناحیه زاهدان _منطقه لار دو تن از نیروهای سازمان بصورت سطحی و یک تن دیگر بشدت زخمی گشته است. 
در این درگیری نیروهای سازمان در کمین نیروهای دولتی در منطقه لار گرفتار گشتند و پس از تبادله آتشی سنگین بین نیروهای سازمان و نیروهای دشمن سه تن از نیروهای سازمان زخمی گشتند.از تعداد کشته و زخمی های دشمن اطلاعی در دست نیست. این درگیری در روز پنج شنبه در ساعت 20 ودر زمان تاریکی هوا صورت گرفته و پس از تبادل آتشی به مدت بیست دقیقه نیروهای سازمان توانستند زخمی ها را از صحنه درگیری خارج و خود را به منطقه امن برسانند.بعلت سختی مسیرهای کوهستانی و عدم استفاده از سیستم مخابراتی جهت امنیت ،طی گزارشی امروز از وضعیت افراد مطلع و در این مورد اطلاع رسانی نمودیم.
 سازمان جیش العدل
جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴ برابر با - ۲۹ ژانویه ۲۰۱۶

اطلاعیه سازمان:انهدام یک برجک نظامی و قطع خطوط برق و انفجار یک تله انفجاری

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که جان برکفان عدل موفق شدند صبح روز سه شنبه 29 دیماه 1394 موفق شدند در منطقه سراوان یک برجک نظامی را منهدم نمایند،همچنین خطوط برق رسانی به پایگاههای نظامی را تخریب و در انفجار یک تله انفجاری موفق شدند یک دستگاه خودروی نظامی را هدف قرار دهند که بعلت زمان بندی تعیین شده خودرو قبل از انفجار موفق گشت ازکمین خارج شود.
جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی موفق شدند صبح روز سه شنبه مقارن ساعت 4 بامداد یک برجک نظامی را منهدم نمایند همچنین در همین دقایق خطوط برق رسانی پایگاهای نظامی را تخریب و قطع نمایند .
این دو انفجار تلفات جانی نداشته و در جهت تخریب پست های نظامی صورت گرفته است.
سازمان جیش العدل
 29 دی ماه 1394 برابر با 19 _1_ 2016

اعلامیه سازمان_پاسگاه سیب و سوران در آتش حاصل از انفجار 5 عدد بمب دست ساز شعله ور شد

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که جان برکفان عدل موفق شدند در روز دوشنبه 28 دی ماه 1394 طی یک عملیات موفق پاسگاه سیب و سوران را مورد هدف قرار دهند و به موجب ان خسارات سنگینی به پاسگاه و ادوات نظامی ان وارد شد.
جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی (رح) موفق شدند شامگاه روز دوشنبه 5 عدد بمب دست ساز را در اتاق اطلاعات پاسگاه و خوابگاه سربازان و پارکینگ خودروهای نظامی پاسگاه سیب و سوران بکار گذارند که به موجب آن دو دستگاه خودری نظامی منهدم و همچنین اتاقهای اطلاعات انتظامی و خوابگاه دچار حریق گردند .
ازتلفات احتمالی نیروهای انتظامی اطلاعی در دست نیست. پس از یک ساعت بعد از انفجار در درون پاسگاه و شعله ور شدن آن نیروهای امنیتی منطقه را محاصره و بالگرد سپاه در حال گشت زنی هوایی است. پس از اجرای عملیات سربازان عدل با موفقیت از صحنه عملیاتی خارج شدند.
سازمان جیش العدل

28 دی ماه 1394 برابر با 18 _1_ 2016

۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

اطلاعیه سازمان:یک دستگاه خودروی نیروهای سپاه در منطقه کوهک منهدم شد

 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عمومی می رساند که صبح امروز جمعه 11 دیماه 1394 یک دستگاه خودروی نیروهای سپاه پاسداران در سه کیلومتری بازارچه کوهک سراوان منهدم شد.
جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی (رح) مقارن ساعت 10:00 صبح موفق شدند با بکار گذاشتن یک تله انفجاری یک دستگاه خودروی نیروهای سپاه پاسداران را منهدم نمایند که بر اثر آن سرنشینان آن کشته و زخمی گشتند.از تعداد هلاک شدگان اطلاعی در دست نیست.
پس از انفجار نیروهای سپاه پاسداران بیش از دو ساعت در محل انفجار حضور داشته و خودروی منهدم شده را به همراه اجساد و زخمی ها از منطقه خارج کردند.
طی هفته جاری این سومین عملیات سازمان بر علیه نیروهای رژیم در بلوچستان می باشد و بحمدالله از نظر نیروی انسانی،نظامی،لوجستیکی وتضعیف روحیه نیروهای مزدور،تلفات بسیاری به نیروهای رژیم وارد شده است .
جنایت کاران در حوزه نظامی بلوچستان باید بدانند که تنها راه نجات از باتلاق بلوچستان در ترک منطقه و واگذاری حاکمیت اداری ،سیاسی؛نظامی و اقتصادی بلوچستان به ملت بلوچ است. آنچه در بلوچستان می گذرد با توجه به سیاست حاکمیت ظلم و جبر ،دفاع است از هویت و دین ،سرزمین و ملتمان ،و این دفاع ادامه خواهد داشت تا آن زمان که ملت بلوچ به حق خدادادی خویش در سرزمین مادری اش برسد.
 هشداری که مبنی بر ترک بلوچستان و واگذاری حاکمیت سرزمین مادری به ملت بومی وصاحب این سرزمین داده شده ،برگرفته از واقعیت سیاست و برنامه سازمان است و این عمل در راستای نجات از تجزیه سرزمین و نابودی هویت ودین و ملت بلوچ می باشد.و چنانچه کارگزاران رژیم توجهی به این هشدار ننمایند باید بدانند سازمان نیز متعهد به مبارزه ای فراگیر است ،بگونه ای که بلوچستان باتلاقی برای آنان خواهد بود.
موقعیت جغرافیایی بلوچستان این امکان را به ما می دهد که این سرزمین را میدان مین و باروت گردانیم . 
سازمان جیش العدل جمعه 11 دی ماه 1394 برابر با 01-01-2016

۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

اطلاعیه سازمان:کشته و زخمی شدن چندین مامور یگان تکاوری سراوان در منطقه کوه بیگان

 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم میرساند که مقارن ساعت 2 بعد ازظهرچهارشنبه 9 دی ماه 1394 جان برکفان عدل با بکار گذاشتن یک تله انفجاری در منطقه کوه بیگان سراوان در کمین گاه نیروهای تکاوری سراوان موفق شدند سه تن از نیروها را به هلاکت رسانده و پنج تن دیگر بشدت زخمی گشته اند.
جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی (رح)مقارن ساعت 2 بعدازظهر با بکار گذاشتن یک عدد مین کنارجاده ای در منطقه کوه بیگان سراوان موفق شدند سه تن از نیروها را به هلاکت رسانده و پنج تن دیگر از نیروهای رژیم در این عملیات بشدت زخمی گشته اند.
این مین حامل 600 عدد ساچمه ستاره ای و در محل کمین گاه نیروهای رژیم کار گذاشته شده و مواد بکار رفته آن ازنوع تی ان تی بوده است.
 سازمان جیش العدل چهارشنبه، 9 دی ماه 1394 برابر با 30-12-2015