۱۳۹۳ فروردین ۳, یکشنبه

اطلاعیه سازمان مبنی بر اعدام یکی از پاسدار ان

به نام عدل
 سازمان جیش العدل اعلام میدارد که یکی از پاسداران متعلق به رژیم را در راستای درخواست مردم ظلم دیده و مادران داغداراهل سنت اعدام نمود،و در منشور سازمان درج شده که سازمان در راستای ظلم زدایی بپاخواسته و در این باره هیچ گونه ظلمی را بر نمی تابد و واکنش نشان خواهد داد.
سازمان با هرگونه ظلم و زیادتی مخالف است و در راستای برچیدن ظلم بپاخواسته و اعدام گروهبان جمشید دانایی فر واکنشی به کنش های رژیم و جنایاتش در حق فرزندان اهل سنت می باشد.
 پاسدار گروهبان یکم جمشید دانایی فر در راستای اعلام قبلی سازمان مبنی بر قصاص خون شهید علی نارویی به دار آویخته شد.و جسد وی در قبال اجساد 50 تن از شهدای راه آزادی مبادله خواهد گشت.
 سازمان به رژیم هشدار میدهد که اگر تا 10 روز دیگر از این تاریخ به درخواست سازمان مبنی بر آزادی زندانیان اهل سنت اقدام نکند 1تن دیگرازپاسداران رژیم به دارآویخته خواهد گشت. بنابراین این ده روز پایان فرصت و چانه زنی است و خانواده های این پاسداران می توانند به تحصن در مقابل مجلس و دفتر ریاست جمهوری خواهان آزدی زندانیان اهل سنت در قبال آزادی فرزندانشان باشند.
سازمان جیش العدل
یکشنبه، 3 فروردین ماه 1393 برابر با 23-03-2014

۱۳۹۲ اسفند ۲۹, پنجشنبه

اطلاعیه سازمان :علت استخدام بومیان در سپاه و بسیج و تاکتیک سازمان در قبال این امر

به نام عدل
کلیه پرسنل بومی بسیج و سپاه پاسداران باید در جریان باشند که سازمان در راستای آزادی مذهب و پاکسازی سرزمین از وجود نیروهای ظالم رژیم در حال نبرد و جهاد میباشد و این نبرد تا شکست و عقب نشیینی نیروهای رژیم ادامه دارد و هیچ گونه برخوردی با نیروهای بومی صورت نخواهد گرفت و نیروهای بومی باید بدانند که یکی از سیاستهای مهم سازمان همین امر بود که کم کم کلیه اداره امور نظامی و اقتصادی و سیاسی در دست افراد بومی قرار گیرد وبه گونه ای خود بومیان گردانندگان اصلی چرخه سیاست و اقتصاد و نظام منطقه باشند.
 لذا ضروری است که نیروهای بومی عضو بسیج و سپاه ازهرگونه تنش و برخورد با مجاهدین دوری نمایند تا دشمن در کلیه حیله ها و مکرهایش ناکام بماند و در امور دستوری برخورد با مجاهدین و مردم بومی سرپیچی امر نمایند .همچنین هشدارهای سازمان مبنی بر اینکه از عضویت در این ارگانهای تروریستی کماکان دوری کنید همچنان پابرجا ست و ازظلم و جنایت بر علیه قوم و ملت خویش بپرهیزید،چناچه شکایات مردمی در این مورد به سازمان برسد به سختی با افراد خاطی و ظالم برخورد خواهد شد.
 رژیم از عضویت شما بعد ازسه دهه بی مهری و جنایت اکنون پس از شکست های مکررش از دست مجاهدین به این حیله روی آورد تا شاید از طریق درگیر نمودن مردم با هسته دفاعی شان بتوانند برگی برای بازی و سیاستی برای دخل اندازی و موقعیت و زمان بیشتری برای ظلم و چپاول و جنایت خود داشته باشند.
لازم است بومیان عضو سپاه و بسیج موقعیت حساس و شکننده رژیم را درک کنند و همگام با سیاستهای ما اداره امور را بچرخانند و هرگز دست خود را به خون برادران و مردم عزیز خویش لکه دار ننمایند و به خاطر یک بود باش خالی و یک احترام تصنعی همراه با چاخان نیروهای ظالم هویت و انسانیت خویش را زیر سوال نبرند وما کاملا آگاه به امراشتغال شما هستیم و میدانیم این اشتغال در بسیج و سپاه به علت وجود فقر و جنایت عمدی رژیم بر علیه ما می باشد.و مهم تر اینکه عضویت شما براساس اداره امور منطقه ای بوده تا از افراد غیر بومی در مناطق شما کار گرفته نشود.و شما کاملا با جنایات و بی رحمی این رژیم آگاه هستید و اکثر شما همان اشخاصی می باشید که تشنه به خون این ظالمان بوده اید اما این حربه رژیم را فرصت جبران دانستید تا در زمان نیاز از درون به رژیم ضربه بزنید.
 بدانید که امروز مهار جنایت رژیم به ته چاه رسیده و راهی برای باقی ماندن و برگی دیگر برای بازی در میدان بلوچستان ندارند به همین خاطر پس از سه دهه تازه به فکر مردم بومی افتادند و از مردمی که تا دیروز وصله وهابیت تجزیه طلب و قاچاقچی یاد می شد امروز در ننگ ذلت از شما به عنوان مرزداران غیور و یاران انقلاب یاد می کنند و این درحالی بود که تا دیروز کل هست و نیست ما را در دست گرفته بودند و اصلا ما را انسان به حساب نمی آوردند و اداره امور ما را به دست یک عده عقده ای قرار داده بودند که بویی از انسانیت به مشامشان نخورده بودو جزءجنایت و چپاول یادگاری ندارند.و این ظلمها و جنایات تنها خاطراتی است که از سه دهه حکومت این جنایتکاران در اذهان ما باقی مانده است.
شما باید بیشتر از این ها آگاه به امور سیاسی منطقه باشید و دیگر با طناب پوسیده این مکاران و دغل بازان به داخل چاه جنایت نروید بلکه امروز با سر بلندی بگویید اگر اداره امور به ما واگذار شده ما در راستای علت زدایی ها قدم برمیداریم نه چون شما بدنبال معلول کشی وترویج جنایت،در راستای خدمت به دین و مذهب و ملت خویش گام بردارید و خود را چون غلامی حلقه به گوش این جلادان نگردانید.
براستی از خود پرسیده اید علت این استخدامات در چسیت و آیا اندیشیده اید که همه این کارها به برکت جهاد مجاهدین می باشد.امروز که قافیه تنگ آمده شما را دیده و به این فکر افتاده که اداره امور را به دست شما بسپارد تا از این طریق امنیت بیاورد.مگر این امنیت سالها پیش نمی توانست به همین صورت بیاید یا در آن وقت سنگر دفاعی نبود و چوبه دار و گلوله های آتشین با شکافتن سینه ها و سیاه نمودن دامن مادرانمان امنیت را برای نیروها اشغالگر فراهم می نمود.
بله علت برگشت و تغییر نقشه سیاسی شان به این خاطر است که طی این دهه حالات بر وقف مرادشان نیست زیرا فرزندان این خاک و بوم بیدار شدند و آزادی و امنیت خویش را در دست گرفتن سلاح دیدند و فهمیدند که دستهایی که سلاح برای نابودی ما برداشته به غیر از در دست گرفتن سلاح پایین کشیده نمی شود و باید مبارزه کرد تا ظلم فروکش کند و ظالم هلاک گردد .
 این است راز برگشت به سوی شما ،و شما باید هوشیار باشید تا این موقعیتها را امتیازی برای رژیم نگردانید و به عنوان ستون پنجم تخریبی برای رژیم کار نکنید زیرا مهم ترین سیاستی که رژیم در نظر دارد در این طرح استفاده کند این است که تلفات را از نیروهای اشغالگرش دور و متوجه شما گرداند و برای رژیم این مهم است که امنیت نیروها یش تامین و در این میان خسارت دو طرفه از آن ملت بلوچ باشد.به قول خودشان بلوچ را به جان بلوچ می اندازیم و در این میان با خیال راحت به ظلم و جنایت بیشتر می پردازیم و این یعنی به دست خویش خود را به داخل چاه ذلت و لعنت انداختن،فرصت ها را از دست ندهید و موقعیت خویش را در یابید .
سازمان اعلام میدارد که از هرگونه برخورد با شما دوری میکند .چناچه که بارها این امر صورت گرفته والحمدالله مجاهدین با دور زدن بسیجیان تلفات را از آن نیروهای جنایتکار و اشغالگر رژیم گردانیده اند. همچنین بسیاری از بسیجیان در این باره همکاری نموده اند. بنابراین از هرگونه درگیری با نیروهای سازمان خودداری کنید و اگر درگیری به اجبار روی داد لوله سلاح را در عین درگیری به سوی نیروهای رژیم بگیرید و به درک واصلشان کنید و بدانید مرمی گلوله شما شاهدی بر این نیست که شما نیروهای متجاوز را به هلاکت رسانیده اید.و در آخر خود را تسلیم نمایید و بدانید که این تسلیم به نشان آزادگی شماست و با دید و برخورد محترمانه روبرو خواهید گشت و به پست های خویش برگشت داده میشوید . همین قدر بدانید که جهاد ما بر همین اساس است که ملت ما به آزادگی و امنیت برسد و خودشان حاکم سرنوشت و سرزمین خود باشند.
امید است خداوند متعال مکر ظالم را به ظالم برگرداند و در این میان مظلومین را سربلند و کامیاب گرداند.
سازمان جیش العدل
28اسفند 1392برابر با 19_3_2014

۱۳۹۲ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

اطلاعیه سازمان جیش العدل مبنی بر شهادت مولانا احمد نارویی رحمه الله

«إنا لله و إنا إلیه راجعون»
 سازمان جیش العدل شهادت عالم ربانی مولانا احمد نارویی، امام جمعه موقت اهل‎سنت زاهدان و معاونت اداری دارالعلوم زاهدان رابه محضر حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، پرسنل دارالعلوم زاهدان، جامعه علما و طلاب، عموم جامعه اهل‎سنت ایران وخصوصا مردم غیور و شهید پروربلوچستان و تمامی ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده، برای ایشان علو درجات و برای خانواده و بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‎نماید.
آری بار دیگر رژیم جنایتکار چهره خائنانه و ظالمانه خویش را با شهادت مولانا احمد نارویی رحمه الله به جامعه مظلوم اهل سنت نشان داد وایشان راچون سایر علمای شهید با انگیزه سیاسی و به روش شناخته شده قبلی به شهادت رساند. در طی این سه دهه قتل های زنجیره ای بسیاری با انگیزه سیاسی صورت گرفت و کلیه این قتلها شخصیت های مهم و دانشمند و بیدار ما را نشانه رفت .اما امر قابل توجه وراز مهم این قتلهای زنجیره ای در مورد علمای حقانی و ربانی جامعه اهلسنت در این است که کلیه شخصیت های علمی و بیدار ما به یک صورت به شهادت می رسند.
سازمان جیش العدل بار دیگر این ضایعه بزرگ و جان گداز را به عموم جامعه اهل سنت تسلیت عرض نموده و در این میان از همه ارادتمندان این شهید بزرگوار درخواست داریم تا راه و یاد این عالم برحق و نستوه را راه و روش خود بدانند و چون وی حافظ و ناصر دین الهی و دلسوز جامعه اهلسنت باشند.لذا یادآوری می کنیم سازمان در برابر این گونه جنایات سکوت نخواهد کرد وبه یاری الله و نصرت مردم عزیز هویت ظالمان و جنایت کاران را بر ملا خواهد کرد و خون شهدا به هدر نخواهد رفت.
سازمان جیش العدل
سه شنبه، 27 اسفند ماه 1392 برابر با 18-03-2014

۱۳۹۲ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

سازمان جیش العدل خبر آزادی نیروهای رژیم را تکذیب می نماید

به نام عدل
سازمان جیش العدل اعلام می دارد کلیه گزارشات در مورد آزادی اسرای رژیم در دست سازمان کذب میباشد. هم چنین سازمان اعلام میدارد که هیچ یک از افراد سازمان در خاک پاکستان و یا کشورهمسایه ای دیگری وجود ندارد ورژیم بهتر است بجای فرافکنی افکار عمومی به درخواست سازمان نسبت به آزادی اسرا عمل کند.و اینکه اسرا در یک مکان نگهداری شود خلاف امور امنیتی و نظامی است .
 دسترسی به اسرا در یک پایگاه غیرممکن میباشد. سازمان از واحد جنگ چریکی کار میگیرد و اصول جنگ چریکی به گونه ای است که نیاز به پایگاههای دائم ندارد و از اصول خاصی پیروی می کند. بنابراین ما براساس اصول جنگهای چریکی عمل می کنیم و در چنین موقعیتی فرصت ها بسیار کم می باشد. رژیم تاکنون برای آزادی اسرای در دست سازمان هیچ گونه تلاشی ننموده است ،بلکه افکار عمومی را نسبت به مبادله زندانیان فریب می دهد.
این در حالی است که سرمدداران رژیم سازمان را فاقد منطق و اصول مذاکره میدانند،اگر سازمان فاقد منطق و اصول سیاسی می بود و از شیوه جنایت کارانه رژیم عمل میکرد می بایست در همان روزهای اول اسرا را سر به نیست می کرد و این در حالی است که سازمان فرصت مذاکره و مبادله را برای آزادی نیروهای رژیم پیش گذاشته است. همچنین پس از شهادت علی نارویی زندانی سیاسی بلوچ در زندان وتحت شکنجه ،حکم گروهبان یکم جمشید دانایی فر صادر گشته و اعدام خواهد گشت.
 بنابراین به رژیم هشدار می دهیم چنان چه به در خواست سازمان نسبت به آزادی زندانیان اهل سنت عمل نکند در حقیقت فرصت را از دست خواهد داد.ووقت چندانی برای رژیم نمانده است.
سازمان جیش العد ل
شنبه، 10 اسفند ماه 1392 برابر با 01-03-2014