۱۳۹۲ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

سازمان جیش العدل خبر آزادی نیروهای رژیم را تکذیب می نماید

به نام عدل
سازمان جیش العدل اعلام می دارد کلیه گزارشات در مورد آزادی اسرای رژیم در دست سازمان کذب میباشد. هم چنین سازمان اعلام میدارد که هیچ یک از افراد سازمان در خاک پاکستان و یا کشورهمسایه ای دیگری وجود ندارد ورژیم بهتر است بجای فرافکنی افکار عمومی به درخواست سازمان نسبت به آزادی اسرا عمل کند.و اینکه اسرا در یک مکان نگهداری شود خلاف امور امنیتی و نظامی است .
 دسترسی به اسرا در یک پایگاه غیرممکن میباشد. سازمان از واحد جنگ چریکی کار میگیرد و اصول جنگ چریکی به گونه ای است که نیاز به پایگاههای دائم ندارد و از اصول خاصی پیروی می کند. بنابراین ما براساس اصول جنگهای چریکی عمل می کنیم و در چنین موقعیتی فرصت ها بسیار کم می باشد. رژیم تاکنون برای آزادی اسرای در دست سازمان هیچ گونه تلاشی ننموده است ،بلکه افکار عمومی را نسبت به مبادله زندانیان فریب می دهد.
این در حالی است که سرمدداران رژیم سازمان را فاقد منطق و اصول مذاکره میدانند،اگر سازمان فاقد منطق و اصول سیاسی می بود و از شیوه جنایت کارانه رژیم عمل میکرد می بایست در همان روزهای اول اسرا را سر به نیست می کرد و این در حالی است که سازمان فرصت مذاکره و مبادله را برای آزادی نیروهای رژیم پیش گذاشته است. همچنین پس از شهادت علی نارویی زندانی سیاسی بلوچ در زندان وتحت شکنجه ،حکم گروهبان یکم جمشید دانایی فر صادر گشته و اعدام خواهد گشت.
 بنابراین به رژیم هشدار می دهیم چنان چه به در خواست سازمان نسبت به آزادی زندانیان اهل سنت عمل نکند در حقیقت فرصت را از دست خواهد داد.ووقت چندانی برای رژیم نمانده است.
سازمان جیش العد ل
شنبه، 10 اسفند ماه 1392 برابر با 01-03-2014

هیچ نظری موجود نیست: