۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

اعلامیه سازمان جیش العدل:اعدامها و ترورهای کوری که جان بی گناهان را هدف رفته بی پاسخ نخواهد ماند

 به نام عدل
سازمان جیش العدل اعلام میدارد که سه تن از فرزندان برونمند بلوچ که از طرف رژیم به اتهام دست داشتن در به هلاکت رساندن دادستان زابل به اعدام محکوم گشته اند از هر گونه همکاری و یا دست داشتن در به هلاکت رساندن جنایت کار زابل بری و بیگناه می باشند.
دادستان زابل در راستای جنایتهای بی شماری که بر علیه فرزندان بلوچ و اهل سنت انجام داده بود توسط سربازان عدل به هلاکت رسیده و هیچ یک از افراد سازمان تاکنون نه تنها در جریان این ترور بلکه در راستای هیچ عملیاتی بازداشت نشده اند.همان بهتر رژیم دست از حماقت بردارد و افراد بازداشت شده  در روند این  پرونده را آزاد نماید.
روند غیرقانونی بازداشت ها و  پرونده ها و صدور احکام بدون حق داشتن دفاعیه  و حق داشتن وکیل وعدم وجود اثبات جرم در دادگاه صالحه مسیری است که سالها باند جنایت کار دستگاه قضا در بلوچستان به سرکردگی شهریاری، مرضیه ،حمیدی و سلیمانی و.. برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خویش در پیش گرفته و جوانان بی دفاع بلوچ را با انگ های مختلف بی گناه بازداشت، اعدام و یا محبوس می نمایند.
سازمان اعلام میدارد که روند خشونت دولتی در بلوچستان به سرکردگی این باند صورت می گیرد و اعلام میداریم که اعدام جوانان بلوچ به اتهامات واهی و سرپوش گذاشتن بر ضعف امنیتی راه چاره نیست و چاره امور در واگذاری اداره امور بلوچستان به خود مردم بلوچ می باشد.
همچنین به رژیم هشدار می دهیم  بازداشتهای خودسرانه و ترورهای کوری که تاکنون جان بیش از 10 نفر را طی 20 روز گذشته راگرفته بی پاسخ نخواهد ماند  و همانگونه که اعلام کرده ایم حملات در مقیاس بزرگتر و ابعاد مختلفی صورت خواهد گرفت.
سازمان حسن نیت خویش را به مردم ایران و جامعه جهانی نشان داد و متذکر شد که خواهان آن بوده ایم که حق مظلومیت مردم بلوچ و اهل سنت به رسمیت شناخته شود و حاکمیت بلوچستان به خود مردم بومی بلوچ سپرده شود .
 سازمان جیش العدل  سازمان دفاعی است که در برابر جنایات بی حد و حصر رژیم که بر علیه ملت بلوچ و اهل سنت صورت میگیرد تشکیل شده و حق دفاع را دربرابر ظلمهایی که بر علیه بلوچها و اهل سنت در عرصه سیاسی ،نظامی و فرهنگی و دینی میشود مشروع می داند و از حقوق ملی ،قومی و دینی مردم خویش دفاع می نماید.
بیش از سه دهه است که رژیم به همکاری باند جنایت کار زابلی ها خون مردم بلوچ را در شیشه کرده و دست به جنایت و خیانت وقتل عام مردم بلوچ زده و بیش از هزار جوان بلوچ تاکنون توسط رژیم و  این باند به شهادت رسیده و یا در زندان و بسیاری در انتظاراجرای احکام ضد بشری اعدام قرار دارند و این روند خشونت و ترور همچنان ادامه دارد.
لذا یادآو میشویم اگر اعدامها و بازداشتهای خودسرانه متوقف نشود و اداره امور به مردم بلوچ سپرده نشود راه برای هرگونه چانه زنی در آینده مسدود می شود تا آن زمان که حق در کفه ترازوی عدالت به نفع ملت بلوچ و اهل سنت سنگینی کند.
سازمان جیش العدل 
شنبه، 6 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 26-04-2014

۱۳۹۳ فروردین ۳۰, شنبه

اعلامیه سازمان:سه عملیات بر علیه نیروهای انتظامی ،مرصادو سپاه پاسداران در سه روز گذشته

به نام عدل
سازمان جیش العدل اعلام میدارد که در طی سه روز گذشته سلحشوران عدل موفق شدند به یاری الله در سه عملیات تعدادی از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را در مسیر ایرانشهر به سرباز به هلاکت برسانند.
سلحشوران عدل در گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده در مورخ 16/4/2014 برابر با ( 27فروردین ماه 1393 )موفق شدند در یک عملیات کمین خودروی وابسته به نیروهای مرصاد را در 10 کیلومتری ایرانشهر مورد حمله قرار دهند که در این عملیات از 5 سرنشین خودرو سه تن به هلاکت رسیدند و 2 تن دیگر به شدت زخمی گشتند.
هم چنین سلحشوران عدل در گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده در همین تاریخ موفق شدند پاسگاه کهیری در بین مسیر ایرانشهر و سرباز را مورد حمله قرار دهند که در این عملیات دو تن از نیروها که در پست نگهبانی قرار داشتند به هلاکت رسیده وعلاوه بربه هلاکت رسیدن دو تن از پاسداران خودروی پاسگاه نیز منهدم گردید.
و در تاریخ 17/4/2014
 سلحشوران گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده موفق شدند یک دستگاه کامیون حامل مواد غذایی وابسته به نیروهای سپاه پاسداران رادر محدوده شهرستان سرباز مورد حمله قرار دهند که در این عملیات دو تن از نیروهای سپاه که در این کامیون بودند به هلاکت رسیدند.
علت در تاخیر اعلام مسائل امنیتی ،می باشد و اکثرا ما عملیاتهای سازمان را ممکن است با تاخیر یک یا دو روزه اعلام داریم.زیرا حفظ جان افراد ما مهم تر از اعلام است.بنابراین تا زمانی که مبارزین به نقطه امن و پگایگاههای خویش نرسیده باشند ما از اعلام خبر خودداری میکنیم.
و درآخر به رژیم هشدار می دهیم که امنیت منطقه در گرو واگذاری اداره امور به نیروهای بومی و اخراج نیروهای نظامی می باشد ،و در صورتی که بازداشت ها و اعدامهای خودسرانه ادامه داشته باشد عملیاتهای سازمان گسترده تر و در مقیاسی بزرگتر صورت خواهد گرفت.
هم چنین از ملت غیور و جوانان عزیز اهل سنت بالاخص جوانان بلوچ می خواهیم که به صفوف مبارزه بپیوندندو در برابر خواست نامشروع رژیم مبنی بر تجزیه بلوچستان ایستادگی نمایند و بدانند که تجزیه بلوچستان مساوی است با مرگ دائمی سرزمین،هویت و دین شما،بنابراین یک پارچه ویک بار برای همیشه در برابر این خطرناکترین حربه دشمن که هویت و سرزمین ما را نشانه رفته از خود مقاومت و ایستادگی نشان دهید.و سازمان با تمام قدرت از شما پشتیبانی خواهد کرد و اعلام میداریم سازمان قدرت ساماندهی و تسلیح همه شما جوانان مبارز را به عهده میگیرد.
سازمان جیش العدل
شنبه، 30 فروردین ماه 1393 برابر با 19-04-2014

۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

اطلاعیه سازمان:مبنی بر معرفی سخنگوی دوم سازمان ومعرفی مسئول روابط عمومی

4
 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم میرساند که سازمان در طی نشست شورای مرکزی ازمورخ7/4/2014تا 10/4/2014 که به مدت سه روز برگزار شد عملکرد سازمان در طی 6 ماه اخیررا مورد بازنگری قرار داد.و در این میان اصلاحاتی در امور نظامی و سیاسی وبسیاری از مسائل دیگر صورت گرفت .
در این نشست سه روزه علاوه بر اصلاحاتی که در امور داخلی و خارجی منطبق با منشورسازمان اتخاذ شد،اصلاحاتی در امور نظامی و سیاسی نیز صورت گرفت .
در این نشست هم چنین مسئول روابط عمومی سازمان و سخنگوی دوم سازمان نیزمعرفی شدند.
جناب آقای ابراهیم عزیزی به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان معرفی شد،وهم چنین جناب آقای محمد سعید ترکمانزهی به عنوان سخنگوی دوم سازمان منصوب گشت.
سازمان جیش العدل
یکشنبه، 24 فروردین ماه 1393 برابر با 13-04-2014

۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

اعلامیه سازمان :مبنی بر واگذاری سیستم آموزشی و پرورشی در بلوچستان به بومیان

به نام عدل
سازمان اعلام میدارد در صورتی که فعالیت های آموزشی و تدریسی در بلوچستان به بومیان واگذار نشود بر علیه واحد هاو پرسنل غیربومی فعالیت های خود را شروع خواهد کرد و اکیپ های را به این منظور به بخش های مختلف بلوچستان اعزام خواهد کرد.و این اکیپ ها ماموریت دارند با پرسنل غیر بومی برخورد نمایند.
کلیه پرسنل غیربومی در بخش آموزش و پرورش بصورت برنامه ریزی شده جهت اشغال شغلها و در جهت عقب ماندگی آموزشی و فقر فرهنگی در حال فعالیت هستند و در بخش و مناطقی که این پرسنل بوده اند بیسوادی و فقرفرهنگی به اوج خود رسیده و نمرات نجومی بدون اینکه فعالیتی صورت گرفته و دانشی افزوده و تدریسی صورت گرفته باشد در کارنامه دانش آموزان ثبت میشود. بطوری که دانش آموز سال پنجم ابتدایی در بسیاری مناطق روستایی و دور افتاده از مرکز شهرها از نوشتن اسم و فامیلی خود معذورمی باشد. و این در حالی است که معلمین این پنج دوره از زابلی ها بوده اند.و دانش آموزان دوره های متوسطه و دانشگاهی از نوشتن یک نامه و گزارش عاجزند.
ودر طی این سه دهه جنایتی در حق فرزندان بلوچ از نظر آموزشی صورت گرفته که غیر قابل جبران میباشد و این جنایت به عمد توسط رژیم و باند زابلیها صورت گرفت . یکی از دلایل فقر فرهنگی و ناامیدی نسبت به آینده تحصیلی و نبود نیروی کارآمد و تحصیل کرده در بلوچستان وجود همین جنایت عمدی بر علیه بلوچ ها در بلوچستان میباشد. ودلیل دیگر بر عدم استخدامات بر می گردد،نسل اول و تحصیل کرده بلوچ با شروع انقلاب شوم خمینی بکار گرفته نشد و نسل دوم نیز با شدت بیشتر سرکوب شد و نسل سوم بطور کلی از تحصیل بازماند زیرا با در نظر داشت دو نسل قبلی و نبود آینده و شغل از تحصیل و کسب علم بیزار گشت. تا جاییکه دورافتاده ترین مدارس درمناطق بلوچستان با معلمین زابلی و در حد سواد سیکل روبرو شد.و این امر باعث شد در بلوچستان جنایتی در بخش آموزش و پروش صورت گیرد که میتوان آن را مهم ترین و بزرگترین سیاست مخرب رژیم بر علیه بلوچها نام برد.زیرا این جنایت باعث شد مردم بلوچ بطور کلی از تحصیل و کسب علم بازمانند.
و در این میان مسئله گزینش اهرم فشار و سرکوب دیگری است که تبیین کننده سیاست رژیم و نوع نگاه و رویکردش به اهل سنت و مسئله قومیتها می باشد. در حقیقت اندک شماری از بلوچها که توانسته بودن با زحمت و تلاش به مدارج تحصیلی دست یابند و در راستای خدمت به مردم خویش برآمده بودند با دیوار امنیتی سخت تری که همان گزینش بود روبرو گشتند.زیرا گزینش چنان سخت شد که اگر معلمی گرایش قوم گرایی و یا مذهبی(دلسوز قوم و مذهب) داشت به هیچ عنوان به استخدام آموزش و پرورش در نمی آمد و این روش همچنان وجود دارد و باید عضو درخواست دهنده و گزینشی باید کاملا حزب اللاهی و ولایت مدارو تابع قوانینی غیر مکتوب شده و خودسانسوری و سکوت باشد.
 و در مسئله و مانع گزینش دو گزینه شیعه و سنی گنجانده شده و این گزینه، گرایش و شیعه و سنی در همه ادارات بصورت قانونی وجود دارد.و گزینه گرایش به معنی فعالیت بر علیه نظام تعریف میشود و گزینه شیعه و سنی بدین معنا میشود که حقوق براساس ملیت نیست بلکه براساس مذهب است و غیر شیعه از ارزش و اعتبار ساقط است.این گزینش بیانگر ایرانی و غیر ایرانی بودن را بصورت مشخص در خود گنجانده و عدالت را به جنایت در حق قومیتها شناخته است.
 وجود فقر فرهنگی که خود آموزش و پروش به آن اذعان و اعتراف دارد دلیلی موجهه است که اززبان خود دشمن به حوزه رسانه ها درز کرده و نیازی به تشریح بیشتر ندارد. باند زابلیها و رژیم نمی خواهند و نخواسته اند تا نسلی روشنفکر و تحصیل کرده در میان بلوچها وجود داشته باشد زیرا این امر باعث میشود اداره امور و اشغال بلوچستان با وجود قشر تحصیل کرده و آگاه از دستشان خارج شود. بدین منظور سیاستهای مخرب و خطرناکی را با استفاده از غفلت مردم در بخش آموزش و پروش بر علیه بلوچها در بلوچستان به اجرا درآوردند که نتیجه ای آن اشغال کامل بلوچستان بود و کلیه منابع و معادن و سرمایه های این ملت از دست خارج و منافع ان درجهت استیلای هر چه بیشتر زابلیها و غیر بومیان بود.
 و مهم ترین بحث در میان پرسنل زابلی و غیر بومی در این است که کلیه این پرسنل در عضویت سپاه و وزارت اطلاعات قرار دارند و در بخش اطلاعاتی به عنوان اهرم قوی وزارت اطلاعات و سپاه میباشند. و کلیه اخبار و حالات مناطق را بصورت روزانه به وزارت اطلاعات و سپاه مخابره می نمایند.و این دلیل مشهودی بر این است که وزارت اطلاعات سایه اش سنگینی خاصی در مناطق دارد و ساکنان مناطق به این مسئله کاملا واقف هستند.
علت فقر تحصیلی و نبود نیروی کارآمد و قدرت بلا منازع رژیم در بلوچستان برمیگردد به وجود این علت ها و سازمان در این راستا به رژیم هشدار می دهد که پرسنل زابلی و غیربومی را از مناطق مختلف بلوچستان خارج کند در غیر این صورت مورد حمله قرار خواهند گرفت.و مردم عزیز در این باره همکاری نمایند بصورت کلی ،اما با در نظر داشت احتیاط و بکار گیری سکوت و سانسور، وکلیه عوامل رژیم را از مناطق خویش اخراج نمایند.و مهم ترین مسئله در این میان این است افرادی که برای این گونه عملیاتها مبادرت می ورزند جانب احتیاط و حفاظت اسرار و زبان را حتمارعایت نمایند . مردم عزیز بدانند این عمل و عملیاتها باعث میشود اولاسیطره رژیم در بخش نظامی و اطلاعاتی از مناطق ما کاسته شود واداره امورمنطقه ای به دست فرزندان خود ما سپرده میشود و میتوان به آینده فرزندان خویش امیدوار بود.و این پاکسازی مناطق از پرسنل غیر بومی برمیگردد به شاغلین همه ادارات .
 همچنین در طی این سالها آموزش و پرورش و(نهضت سوادآموزی ) رتبه اول را در منطقه جهت کسب اطلاعات در وزارت اطلاعات و سپاه از آن خود کرده و جهادسازندگی و کمیته امداد رتبه های دوم و سوم را کسب کردندو دیگر ادارات در رتبه های پایین تر قرار دارند.
 سازمان جیش العدل
پنجشنبه، 21 فروردین ماه 1393 برابر با 10-04-2014

اطلاعیه سازمان جیش العدل:سازمان حسن نیت و عمل به منشور جهانی حقوق بشر در قبال آزادی اسرا را به نمایش گذاشت

به نام عدل
 سازمان جیش العدل اعلام میدارد که آزادی پاسداران اسیر در بند بنا به احترام به تقاضا‌های مردم ایران و جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری، بزرگان اهل سنت و بلوچستان، اسیران را آزاد کرد و بدینوسیله احترام به منشور جهانی حقوق بشر و قرارداد ژنو در باره حقوق اسیران را نشان داد.
ما از همه کسانی که در مورد این اسیران اظهار نظر کردند سپاسگذاریم و مراتب احترام خود را به آنان ابراز میداریم و از همگی انتظار داریم که از رژیم بخواهند که همه زندانیان سیاسی، و مخصوصا زندانیان بلوچ و اهل سنت را آزاد کند.
هم چنین سازمان به استحضار همه مردم ایران و مجامع بین المللی و حقوقی میرساند که ما خواهان خشونت نبوده و نیستیم و عمل دفاعی ما جهت حفظ بقا از(هویت،دین،فرهنگ و سرزمین) و دفع ظلم میباشد.
همانگونه که در جریان قرار دارید سیستمی بر مردم ایران حکومت میکند که پایبند به هیچ بند و اصلی از حقوق انسان نیست و جزء ترویج خشونت و ترور فرهنگ دیگری ندارد.و برای همه واضح است که جنایات این رژیم مرزها را نیزدر نوردیده و جهانی را به تنش وا داشته است.زمانیکه دنیای خارج از ایران وجامعه جهانی قادر به مهار جنایات رژیم نیست به مراتب این جنایات و ترورها بر مردم ایران بخصوص اقلیتهای دینی و قومی در سایه سنگین ارعاب و سانسور در بعد بیشتری صورت میگیرد.
رژیمی که ما با آن درگیر هستیم رژیمی مذهبی است که قادر نیست هیج غیری خودی را درآن شریک و یا در راستای اجرای عدالت و برابری قدم بردارد.وهیچ گونه مبارزه مدنی و سیاسی را بر نمی تابد .به ناچار وقتی ملت یک کشور با چنین سیستم جنایت کارو ترورپروری که جان ملت و شهروندانش برایش اهمیتی ندارد و درصدد نابودی و ترویج خشونت است روبرو می گردند چاره ای جزء این ندارند که در جهت مقابله و دفاع برآیند.و این دفاع عملی در جهت نشر خشونت نیست بلکه عملی مشروع در قبال حفظ و پاسداشت کرامت انسانی و حقوق خدادادی و دفع ظلم است.و این دفاع حق مشروعی است که تمامی سازمانهای حقوقی آن را به رسمیت شناخته اند.
لذاما از جامعه جهانی در خواست داریم تا به حمایت ازعمل دفاعی مظلومان بپردازند تا آن زمان که زمینه برای اجرای عدالت فراهم گردد وآزادی به معنای حقیقی اش به ثمر نشیند .
 در ضمن به رژیم هشدار میدهیم که اگر به سرکوب، شکنجه و ا عدام مردم ادامه دهد، بر اساس حق دفاع، از حق خود و حق مردم، دفاع خواهیم کرد.
سازمان جیش العدل
پنجشنبه، 21 فروردین ماه 1393 برابر با 10-04-2014

سازمان جیش العدل :آزادی پاسداران مدیون رافت و حس انسان دوستی سازمان و دوراندیشی علمای اهل سنت بود

به نام عدل
سازمان جیش العدل ادعای دولت مردان رژیم مبنی برتلاش نیروهای امنیتی وانتظامی را درراستای آزادی پاسداران را تکذیب می نماید.واعلام میدارد این دولت مردان بهتر است به جای اظهار نظر و خود شیرینی در این مورد سکوت نمایند زیرا سکوتشان ممکن است هویت و آبروی از دست رفته شان را حفظ کند.
آزادی اسرا بسته به سیاست سازمان و احترام به درخواست علمای اهل سنت و احترام به خواسته مردم ستمدیده ایران و احترام به خواسته های مجامع بین المللی صورت گرفته و اعلام میداریم کوچکترین نقشی از طرف رژیم در راستای آزادی پاسداران اسیر صورت نگرفته است.
درحقیقت با نشر فیلم نحوه دستگیری پاسداران ،جدای از اینکه قدرت ماورای طبیعه رژیم برای جهانیان و مخالفین این رژیم معلوم گشت، اگر مردم عزیز دقت کرده باشند ما در لحظه های اولیه فیلم آیه ای از کلام الهی (سوره محمدآیه 20)را گنجانده ایم که خود نشانگر و بیانگر عمق سیاست ما در مورد برخورد با این مسئله می باشد وما هرگز قصدی برای کشته شدن این پاسداران نداشتیم.اما در این میان ناشیگری رژیم در برخورد با این بحران بوجود آمده و با به شهادت رساندن زندانی بی دفاع و به گروگان گرفته شده علی نارویی منجر به قتل گروهبان دانایی فر گشت . در حقیقت رژیم با این عکس العمل خائنانه سعی داشت از طریق این عمل ننگین کار پاسداران اسیر را یکسره نماید وبهره برداریهای سیاسی و تبلیغاتی گسترده ای به نفع خویش نماید و چهره ظالمانه و ضعف امنیتی خویش را به صورتی مظلومانه بازسازی نموده و بپوشاند .
در حقیقت سازمان با اسارت گرفتن پاسدارن رژیم در جهت متوجه ساختن افکار عمومی جهان نسبت به آنچه از ظلم و جنایت در حق مردم بلوچستان و اهل سنت از طرف رژیم انجام میگیرد مبادرت به این عملیات نمود، زیرا راهی در این سکوت و سانسور و جو ترور و خفقان از طرف رژیم برای رساندن صدای مظلومیت بلوچستان و اهل سنت ایران وجود نداشت. هم چنین همه دنیا در این مسئله مشاهده نمود ند که جان نظامیان هیچ ارزشی برای رژیم ندارد ودر حقیقت از چنان قدرتی نیز برخوردار نیست و ضربه پذیر است.تنها کاری را که میتوان دلیل برای تلاش در جهت آزادی نظامیانش برشمرد التماس به مجامع بین المللی و کشورهای همسایه و غیره در جهت انجام کاری برای آزادی سربازان نام برد و این در حالی است که با وجود این همه التماس و هیاهو و تهدید راه به جایی نبرد.
آری این آزادی را مدیون رافت و حس انسان دوستی سازمان جیش العدل و درایت و دوراندیشی و بزرگواری علمای اهل سنت و در راس آنان مولانا عبدالحمید حفظه الله باید باشند.و در حقیقت این دو امر موجبات ازادی پاسداران در بند را فراهم نمود. و الا رژیم هم التماسش را کرد و هم تهدید و هیاهو و هم قدرت ماورای طبیعه اش را به جهان نشان داد وهمه دنیا را متوجه عمق عشقش به ایران و ایرانیان کرد!!!.
همه دنیا و علی الخصوص مردم عزیز ایران متوجه شدند که جان حتی حافظان و نافذان قانونش برای این رژیم اهمیتی ندارد.و در راستای آزادی آنان هیچ قدم مثبتی برنداشت بلکه با واکنش های منفی و پیغام و پیامهای زیادی خواهان کشته شدن پاسداران شد. بزودی ان شاءالله فیلمی از نحوه نگهداری اسرا و اخلاق اسلامی مجاهدین در برخورد با اسرا را به نمایش خواهیم گذاشت.و مردم ایران و دنیا را متوجه خواهیم ساخت که انسانیت و صداقت را در دستان مظلومین بجویید که در عین داشتن قدرت و توانایی با اسرا و زندانیان خویش چگونه با مهربانی و رافت و اخلاق برخورد می نمایند.
سازمان جیش العدل
یکشنبه، 17 فروردین ماه 1393 برابر با 06-04-2014

اطلاعیه سازمان :زمان و مکان دقیقی برای تحویل پاسداران به وفد علما تعیین نگشته است

به نام عدل
سازمان جیش العدل اعلام میدارد که زمان و مکان دقیقی برای تحویل پاسداران رژیم به علمای اهل سنت منطقه تعیین ننموده است. حکم آزادی اسرا به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت و در راس آنان به درخواست مولانا عبدالحمید (حفظه الله) امام جمعه اهل سنت زاهدان توسط شورای مرکزی سازمان و شخص رهبری سازمان اعلام گشته است.
اما تاریخ دقیق و مکان مشخصی برای تحویل و تحول تعیین نگشته است.درصورت تعیین تاریخ دقیق و محل تحویل پاسداران به وفد علما در بیانیه آینده اشاره خواهیم نمود.
سازمان جیش العدل جمعه،
15 فروردین ماه 1393 برابر با 04-04-2014

اطلاعیه سازمان :مبنی بر آزادی پاسداران رژیم با پا در میانی علمای اهل سنت

به نام عدل
 سازمان جیش العدل به اطلاع عموم مردم ایران می رساند که مذاکرات بین مسئولین سازمان و وفد اعزامی علمای اهلسنت با تصمیم آزادی نظامیان رژیم به پایان رسید.
علمای اهلسنت که دارای مکانت بزرگی در جامعه اهلسنت ایران هستند از ابتدای ماجرای اسارت نظامیان رژیم میانجی گری کرده و سعی کردند این ماجرا به خیر و خوبی حل گردد که نهایتا شورای مرکزی و رهبری سازمان جیش العدل رای به آزادی نظامیان داده و آنها را تحویل وفد اعزامی دادند. این تصمیم خالصتا در پاسخ به مطالبه علمای اهلسنت و در راستای نشان دادن حسن نیت و انسان دوستی اتخاذ گردید تا نظام حاکم هم در راستای آزادی زندانیان اهلسنت گام بردارد و در غیر این صورت بر مشکلات و مسائل منطقه افزوده خواهد شد و این آخرین اقدام در نوعش نخواهد بود.
 سازمان جیش العدل
 جمعه 15 فروردین 1393 - Apr 04 2014

۱۳۹۳ فروردین ۱۲, سه‌شنبه

اطلاعیه سازمان جیش العدل:مبنی به دادن فرصتی دیگر برای رایزنی و مذاکره در خصوص اسرا

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم مردم میرساند که با وجود هشدارقبلی سازمان مبنی براینکه اگر رژیم به در خواست سازمان در خصوص آزادی زندانیان اهل سنت اقدامی نکند یک تن دیگر از پاسداران اعدام خواهد گشت،لذاسازمان در حکم صادره نسبت به اعدام پاسداران جهت بخشیدن فرصتی دیگر تجدیدنظر نموده است .
ودر حال حاضر در این میان مذاکرات و رایزنی های در خصوص آزادی اسرا جاری است.لذا به اطلاع عموم میرسانیم که در حال حاضرتا پایان مذاکرات هیچ گونه خطری جان اسرا را تهدید نمی کند ودر آینده در این باره بیشتر روشنگری خواهد شد.  
سازمان جیش العدل
سه شنبه، 12 فروردین ماه 1393 برابر با 01-04-2014