۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

اطلاعیه سازمان:مبنی بر معرفی سخنگوی دوم سازمان ومعرفی مسئول روابط عمومی

4
 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم میرساند که سازمان در طی نشست شورای مرکزی ازمورخ7/4/2014تا 10/4/2014 که به مدت سه روز برگزار شد عملکرد سازمان در طی 6 ماه اخیررا مورد بازنگری قرار داد.و در این میان اصلاحاتی در امور نظامی و سیاسی وبسیاری از مسائل دیگر صورت گرفت .
در این نشست سه روزه علاوه بر اصلاحاتی که در امور داخلی و خارجی منطبق با منشورسازمان اتخاذ شد،اصلاحاتی در امور نظامی و سیاسی نیز صورت گرفت .
در این نشست هم چنین مسئول روابط عمومی سازمان و سخنگوی دوم سازمان نیزمعرفی شدند.
جناب آقای ابراهیم عزیزی به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان معرفی شد،وهم چنین جناب آقای محمد سعید ترکمانزهی به عنوان سخنگوی دوم سازمان منصوب گشت.
سازمان جیش العدل
یکشنبه، 24 فروردین ماه 1393 برابر با 13-04-2014

هیچ نظری موجود نیست: