۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

اطلاعیه سازمان جیش العدل:سازمان حسن نیت و عمل به منشور جهانی حقوق بشر در قبال آزادی اسرا را به نمایش گذاشت

به نام عدل
 سازمان جیش العدل اعلام میدارد که آزادی پاسداران اسیر در بند بنا به احترام به تقاضا‌های مردم ایران و جامعه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری، بزرگان اهل سنت و بلوچستان، اسیران را آزاد کرد و بدینوسیله احترام به منشور جهانی حقوق بشر و قرارداد ژنو در باره حقوق اسیران را نشان داد.
ما از همه کسانی که در مورد این اسیران اظهار نظر کردند سپاسگذاریم و مراتب احترام خود را به آنان ابراز میداریم و از همگی انتظار داریم که از رژیم بخواهند که همه زندانیان سیاسی، و مخصوصا زندانیان بلوچ و اهل سنت را آزاد کند.
هم چنین سازمان به استحضار همه مردم ایران و مجامع بین المللی و حقوقی میرساند که ما خواهان خشونت نبوده و نیستیم و عمل دفاعی ما جهت حفظ بقا از(هویت،دین،فرهنگ و سرزمین) و دفع ظلم میباشد.
همانگونه که در جریان قرار دارید سیستمی بر مردم ایران حکومت میکند که پایبند به هیچ بند و اصلی از حقوق انسان نیست و جزء ترویج خشونت و ترور فرهنگ دیگری ندارد.و برای همه واضح است که جنایات این رژیم مرزها را نیزدر نوردیده و جهانی را به تنش وا داشته است.زمانیکه دنیای خارج از ایران وجامعه جهانی قادر به مهار جنایات رژیم نیست به مراتب این جنایات و ترورها بر مردم ایران بخصوص اقلیتهای دینی و قومی در سایه سنگین ارعاب و سانسور در بعد بیشتری صورت میگیرد.
رژیمی که ما با آن درگیر هستیم رژیمی مذهبی است که قادر نیست هیج غیری خودی را درآن شریک و یا در راستای اجرای عدالت و برابری قدم بردارد.وهیچ گونه مبارزه مدنی و سیاسی را بر نمی تابد .به ناچار وقتی ملت یک کشور با چنین سیستم جنایت کارو ترورپروری که جان ملت و شهروندانش برایش اهمیتی ندارد و درصدد نابودی و ترویج خشونت است روبرو می گردند چاره ای جزء این ندارند که در جهت مقابله و دفاع برآیند.و این دفاع عملی در جهت نشر خشونت نیست بلکه عملی مشروع در قبال حفظ و پاسداشت کرامت انسانی و حقوق خدادادی و دفع ظلم است.و این دفاع حق مشروعی است که تمامی سازمانهای حقوقی آن را به رسمیت شناخته اند.
لذاما از جامعه جهانی در خواست داریم تا به حمایت ازعمل دفاعی مظلومان بپردازند تا آن زمان که زمینه برای اجرای عدالت فراهم گردد وآزادی به معنای حقیقی اش به ثمر نشیند .
 در ضمن به رژیم هشدار میدهیم که اگر به سرکوب، شکنجه و ا عدام مردم ادامه دهد، بر اساس حق دفاع، از حق خود و حق مردم، دفاع خواهیم کرد.
سازمان جیش العدل
پنجشنبه، 21 فروردین ماه 1393 برابر با 10-04-2014

هیچ نظری موجود نیست: