۱۳۹۳ فروردین ۳۰, شنبه

اعلامیه سازمان:سه عملیات بر علیه نیروهای انتظامی ،مرصادو سپاه پاسداران در سه روز گذشته

به نام عدل
سازمان جیش العدل اعلام میدارد که در طی سه روز گذشته سلحشوران عدل موفق شدند به یاری الله در سه عملیات تعدادی از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را در مسیر ایرانشهر به سرباز به هلاکت برسانند.
سلحشوران عدل در گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده در مورخ 16/4/2014 برابر با ( 27فروردین ماه 1393 )موفق شدند در یک عملیات کمین خودروی وابسته به نیروهای مرصاد را در 10 کیلومتری ایرانشهر مورد حمله قرار دهند که در این عملیات از 5 سرنشین خودرو سه تن به هلاکت رسیدند و 2 تن دیگر به شدت زخمی گشتند.
هم چنین سلحشوران عدل در گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده در همین تاریخ موفق شدند پاسگاه کهیری در بین مسیر ایرانشهر و سرباز را مورد حمله قرار دهند که در این عملیات دو تن از نیروها که در پست نگهبانی قرار داشتند به هلاکت رسیده وعلاوه بربه هلاکت رسیدن دو تن از پاسداران خودروی پاسگاه نیز منهدم گردید.
و در تاریخ 17/4/2014
 سلحشوران گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده موفق شدند یک دستگاه کامیون حامل مواد غذایی وابسته به نیروهای سپاه پاسداران رادر محدوده شهرستان سرباز مورد حمله قرار دهند که در این عملیات دو تن از نیروهای سپاه که در این کامیون بودند به هلاکت رسیدند.
علت در تاخیر اعلام مسائل امنیتی ،می باشد و اکثرا ما عملیاتهای سازمان را ممکن است با تاخیر یک یا دو روزه اعلام داریم.زیرا حفظ جان افراد ما مهم تر از اعلام است.بنابراین تا زمانی که مبارزین به نقطه امن و پگایگاههای خویش نرسیده باشند ما از اعلام خبر خودداری میکنیم.
و درآخر به رژیم هشدار می دهیم که امنیت منطقه در گرو واگذاری اداره امور به نیروهای بومی و اخراج نیروهای نظامی می باشد ،و در صورتی که بازداشت ها و اعدامهای خودسرانه ادامه داشته باشد عملیاتهای سازمان گسترده تر و در مقیاسی بزرگتر صورت خواهد گرفت.
هم چنین از ملت غیور و جوانان عزیز اهل سنت بالاخص جوانان بلوچ می خواهیم که به صفوف مبارزه بپیوندندو در برابر خواست نامشروع رژیم مبنی بر تجزیه بلوچستان ایستادگی نمایند و بدانند که تجزیه بلوچستان مساوی است با مرگ دائمی سرزمین،هویت و دین شما،بنابراین یک پارچه ویک بار برای همیشه در برابر این خطرناکترین حربه دشمن که هویت و سرزمین ما را نشانه رفته از خود مقاومت و ایستادگی نشان دهید.و سازمان با تمام قدرت از شما پشتیبانی خواهد کرد و اعلام میداریم سازمان قدرت ساماندهی و تسلیح همه شما جوانان مبارز را به عهده میگیرد.
سازمان جیش العدل
شنبه، 30 فروردین ماه 1393 برابر با 19-04-2014

هیچ نظری موجود نیست: