۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

اعلامیه سازمان جیش العدل:اعدامها و ترورهای کوری که جان بی گناهان را هدف رفته بی پاسخ نخواهد ماند

 به نام عدل
سازمان جیش العدل اعلام میدارد که سه تن از فرزندان برونمند بلوچ که از طرف رژیم به اتهام دست داشتن در به هلاکت رساندن دادستان زابل به اعدام محکوم گشته اند از هر گونه همکاری و یا دست داشتن در به هلاکت رساندن جنایت کار زابل بری و بیگناه می باشند.
دادستان زابل در راستای جنایتهای بی شماری که بر علیه فرزندان بلوچ و اهل سنت انجام داده بود توسط سربازان عدل به هلاکت رسیده و هیچ یک از افراد سازمان تاکنون نه تنها در جریان این ترور بلکه در راستای هیچ عملیاتی بازداشت نشده اند.همان بهتر رژیم دست از حماقت بردارد و افراد بازداشت شده  در روند این  پرونده را آزاد نماید.
روند غیرقانونی بازداشت ها و  پرونده ها و صدور احکام بدون حق داشتن دفاعیه  و حق داشتن وکیل وعدم وجود اثبات جرم در دادگاه صالحه مسیری است که سالها باند جنایت کار دستگاه قضا در بلوچستان به سرکردگی شهریاری، مرضیه ،حمیدی و سلیمانی و.. برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خویش در پیش گرفته و جوانان بی دفاع بلوچ را با انگ های مختلف بی گناه بازداشت، اعدام و یا محبوس می نمایند.
سازمان اعلام میدارد که روند خشونت دولتی در بلوچستان به سرکردگی این باند صورت می گیرد و اعلام میداریم که اعدام جوانان بلوچ به اتهامات واهی و سرپوش گذاشتن بر ضعف امنیتی راه چاره نیست و چاره امور در واگذاری اداره امور بلوچستان به خود مردم بلوچ می باشد.
همچنین به رژیم هشدار می دهیم  بازداشتهای خودسرانه و ترورهای کوری که تاکنون جان بیش از 10 نفر را طی 20 روز گذشته راگرفته بی پاسخ نخواهد ماند  و همانگونه که اعلام کرده ایم حملات در مقیاس بزرگتر و ابعاد مختلفی صورت خواهد گرفت.
سازمان حسن نیت خویش را به مردم ایران و جامعه جهانی نشان داد و متذکر شد که خواهان آن بوده ایم که حق مظلومیت مردم بلوچ و اهل سنت به رسمیت شناخته شود و حاکمیت بلوچستان به خود مردم بومی بلوچ سپرده شود .
 سازمان جیش العدل  سازمان دفاعی است که در برابر جنایات بی حد و حصر رژیم که بر علیه ملت بلوچ و اهل سنت صورت میگیرد تشکیل شده و حق دفاع را دربرابر ظلمهایی که بر علیه بلوچها و اهل سنت در عرصه سیاسی ،نظامی و فرهنگی و دینی میشود مشروع می داند و از حقوق ملی ،قومی و دینی مردم خویش دفاع می نماید.
بیش از سه دهه است که رژیم به همکاری باند جنایت کار زابلی ها خون مردم بلوچ را در شیشه کرده و دست به جنایت و خیانت وقتل عام مردم بلوچ زده و بیش از هزار جوان بلوچ تاکنون توسط رژیم و  این باند به شهادت رسیده و یا در زندان و بسیاری در انتظاراجرای احکام ضد بشری اعدام قرار دارند و این روند خشونت و ترور همچنان ادامه دارد.
لذا یادآو میشویم اگر اعدامها و بازداشتهای خودسرانه متوقف نشود و اداره امور به مردم بلوچ سپرده نشود راه برای هرگونه چانه زنی در آینده مسدود می شود تا آن زمان که حق در کفه ترازوی عدالت به نفع ملت بلوچ و اهل سنت سنگینی کند.
سازمان جیش العدل 
شنبه، 6 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 26-04-2014

هیچ نظری موجود نیست: