۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

اعلامیه سازمان :مبنی بر واگذاری سیستم آموزشی و پرورشی در بلوچستان به بومیان

به نام عدل
سازمان اعلام میدارد در صورتی که فعالیت های آموزشی و تدریسی در بلوچستان به بومیان واگذار نشود بر علیه واحد هاو پرسنل غیربومی فعالیت های خود را شروع خواهد کرد و اکیپ های را به این منظور به بخش های مختلف بلوچستان اعزام خواهد کرد.و این اکیپ ها ماموریت دارند با پرسنل غیر بومی برخورد نمایند.
کلیه پرسنل غیربومی در بخش آموزش و پرورش بصورت برنامه ریزی شده جهت اشغال شغلها و در جهت عقب ماندگی آموزشی و فقر فرهنگی در حال فعالیت هستند و در بخش و مناطقی که این پرسنل بوده اند بیسوادی و فقرفرهنگی به اوج خود رسیده و نمرات نجومی بدون اینکه فعالیتی صورت گرفته و دانشی افزوده و تدریسی صورت گرفته باشد در کارنامه دانش آموزان ثبت میشود. بطوری که دانش آموز سال پنجم ابتدایی در بسیاری مناطق روستایی و دور افتاده از مرکز شهرها از نوشتن اسم و فامیلی خود معذورمی باشد. و این در حالی است که معلمین این پنج دوره از زابلی ها بوده اند.و دانش آموزان دوره های متوسطه و دانشگاهی از نوشتن یک نامه و گزارش عاجزند.
ودر طی این سه دهه جنایتی در حق فرزندان بلوچ از نظر آموزشی صورت گرفته که غیر قابل جبران میباشد و این جنایت به عمد توسط رژیم و باند زابلیها صورت گرفت . یکی از دلایل فقر فرهنگی و ناامیدی نسبت به آینده تحصیلی و نبود نیروی کارآمد و تحصیل کرده در بلوچستان وجود همین جنایت عمدی بر علیه بلوچ ها در بلوچستان میباشد. ودلیل دیگر بر عدم استخدامات بر می گردد،نسل اول و تحصیل کرده بلوچ با شروع انقلاب شوم خمینی بکار گرفته نشد و نسل دوم نیز با شدت بیشتر سرکوب شد و نسل سوم بطور کلی از تحصیل بازماند زیرا با در نظر داشت دو نسل قبلی و نبود آینده و شغل از تحصیل و کسب علم بیزار گشت. تا جاییکه دورافتاده ترین مدارس درمناطق بلوچستان با معلمین زابلی و در حد سواد سیکل روبرو شد.و این امر باعث شد در بلوچستان جنایتی در بخش آموزش و پروش صورت گیرد که میتوان آن را مهم ترین و بزرگترین سیاست مخرب رژیم بر علیه بلوچها نام برد.زیرا این جنایت باعث شد مردم بلوچ بطور کلی از تحصیل و کسب علم بازمانند.
و در این میان مسئله گزینش اهرم فشار و سرکوب دیگری است که تبیین کننده سیاست رژیم و نوع نگاه و رویکردش به اهل سنت و مسئله قومیتها می باشد. در حقیقت اندک شماری از بلوچها که توانسته بودن با زحمت و تلاش به مدارج تحصیلی دست یابند و در راستای خدمت به مردم خویش برآمده بودند با دیوار امنیتی سخت تری که همان گزینش بود روبرو گشتند.زیرا گزینش چنان سخت شد که اگر معلمی گرایش قوم گرایی و یا مذهبی(دلسوز قوم و مذهب) داشت به هیچ عنوان به استخدام آموزش و پرورش در نمی آمد و این روش همچنان وجود دارد و باید عضو درخواست دهنده و گزینشی باید کاملا حزب اللاهی و ولایت مدارو تابع قوانینی غیر مکتوب شده و خودسانسوری و سکوت باشد.
 و در مسئله و مانع گزینش دو گزینه شیعه و سنی گنجانده شده و این گزینه، گرایش و شیعه و سنی در همه ادارات بصورت قانونی وجود دارد.و گزینه گرایش به معنی فعالیت بر علیه نظام تعریف میشود و گزینه شیعه و سنی بدین معنا میشود که حقوق براساس ملیت نیست بلکه براساس مذهب است و غیر شیعه از ارزش و اعتبار ساقط است.این گزینش بیانگر ایرانی و غیر ایرانی بودن را بصورت مشخص در خود گنجانده و عدالت را به جنایت در حق قومیتها شناخته است.
 وجود فقر فرهنگی که خود آموزش و پروش به آن اذعان و اعتراف دارد دلیلی موجهه است که اززبان خود دشمن به حوزه رسانه ها درز کرده و نیازی به تشریح بیشتر ندارد. باند زابلیها و رژیم نمی خواهند و نخواسته اند تا نسلی روشنفکر و تحصیل کرده در میان بلوچها وجود داشته باشد زیرا این امر باعث میشود اداره امور و اشغال بلوچستان با وجود قشر تحصیل کرده و آگاه از دستشان خارج شود. بدین منظور سیاستهای مخرب و خطرناکی را با استفاده از غفلت مردم در بخش آموزش و پروش بر علیه بلوچها در بلوچستان به اجرا درآوردند که نتیجه ای آن اشغال کامل بلوچستان بود و کلیه منابع و معادن و سرمایه های این ملت از دست خارج و منافع ان درجهت استیلای هر چه بیشتر زابلیها و غیر بومیان بود.
 و مهم ترین بحث در میان پرسنل زابلی و غیر بومی در این است که کلیه این پرسنل در عضویت سپاه و وزارت اطلاعات قرار دارند و در بخش اطلاعاتی به عنوان اهرم قوی وزارت اطلاعات و سپاه میباشند. و کلیه اخبار و حالات مناطق را بصورت روزانه به وزارت اطلاعات و سپاه مخابره می نمایند.و این دلیل مشهودی بر این است که وزارت اطلاعات سایه اش سنگینی خاصی در مناطق دارد و ساکنان مناطق به این مسئله کاملا واقف هستند.
علت فقر تحصیلی و نبود نیروی کارآمد و قدرت بلا منازع رژیم در بلوچستان برمیگردد به وجود این علت ها و سازمان در این راستا به رژیم هشدار می دهد که پرسنل زابلی و غیربومی را از مناطق مختلف بلوچستان خارج کند در غیر این صورت مورد حمله قرار خواهند گرفت.و مردم عزیز در این باره همکاری نمایند بصورت کلی ،اما با در نظر داشت احتیاط و بکار گیری سکوت و سانسور، وکلیه عوامل رژیم را از مناطق خویش اخراج نمایند.و مهم ترین مسئله در این میان این است افرادی که برای این گونه عملیاتها مبادرت می ورزند جانب احتیاط و حفاظت اسرار و زبان را حتمارعایت نمایند . مردم عزیز بدانند این عمل و عملیاتها باعث میشود اولاسیطره رژیم در بخش نظامی و اطلاعاتی از مناطق ما کاسته شود واداره امورمنطقه ای به دست فرزندان خود ما سپرده میشود و میتوان به آینده فرزندان خویش امیدوار بود.و این پاکسازی مناطق از پرسنل غیر بومی برمیگردد به شاغلین همه ادارات .
 همچنین در طی این سالها آموزش و پرورش و(نهضت سوادآموزی ) رتبه اول را در منطقه جهت کسب اطلاعات در وزارت اطلاعات و سپاه از آن خود کرده و جهادسازندگی و کمیته امداد رتبه های دوم و سوم را کسب کردندو دیگر ادارات در رتبه های پایین تر قرار دارند.
 سازمان جیش العدل
پنجشنبه، 21 فروردین ماه 1393 برابر با 10-04-2014

هیچ نظری موجود نیست: