۱۳۹۳ بهمن ۱۹, یکشنبه

اطلاعیه سازمان:درگیری نیروهای سازمان در آسپیچ سراوان

 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که طی درگیری در منطقه آسپیچ _سراوان در شامگاه پنجشنبه 17 بهمن ماه نیروهای سازمان موفق شدند، طی درگیری 8 ساعته تعدادی از نیروهای رژیم را به هلاکت برسانند و پس از شکستن حلقه محاصره و با استفاده از تاریکی شب از صحنه درگیری خارج و خود را به پایگاههای امن سازمان برسانند.
علت تاخیر در اطلاع رسانی بنا به مصالح امنیتی و حفظ جان افراد بوده تا از صحنه درگیری بطور امن خارج گردندد.
شامگاه پنج شنبه 17 بهمن 93پس از اینکه یک تن از افراد سازمان درمنطقه آسپیچ سراوان در منزل به همراه خانواده اش مورد محاصره نیروهای امنیتی رژیم قرار می گیرد، فورا نیروهای کمکی سازمان نیروهای رژیم را از پشت سر غافلگیر می نمایند و طی تبادل آتش سنگینی تعدادی از نیروهای دولتی را به هلاکت رسانده ،همچنین یک دستگاه خودروی نیروهای رژیم بطور کامل منهدم می گردد.
 این درگیری به مدت 8 ساعت بطول می انجامد و نیروهای کمکی سازمان موفق به شکستن محاصره می شوندو سرباز جان برکف سازمان را از صحنه محاصره خارج می نمایند.
طی این درگیری الحمدالله به یاری خداوند قادر هیچ یک از افراد سازمان نه  بازداشت گشته است ونه دچار تلفات جانی گشته اند.
نیروهای رژیم پس از شکست مفتضحانه خویش همسر و دوخواهرمبارز سازمان و تعدادی از جوانان محله را بازداشت می نمایند .که پس از چند ساعت همسر و دوخواهر مبارز سازمان را آزاد می نمایند و از افراد بازداشت شده بی گناه محلی اطلاعی از هویت ویا آزادی آنان در دست نیست.همچنین نیروهای سازمان الحمدالله موفق شدند ضربه سنگینی به نیروهای رژیم دردو بعد تلفات جانی و اطلاعاتی واردکنند و توانستند بدون اینکه کوچکترین تلفاتی متحمل شوند به سلامت به پایگاههای امن سازمان خود را برسانند.
 طی این درگیری فقط تعدادی نارنجک دستی، مواد و فتیله انفجاری توسط نیروهای رژیم کشف و ضبط گشته است.
سازمان جیش العدل
یکشنبه، 19 بهمن ماه 1393 برابر با 08-02-2015

هیچ نظری موجود نیست: