۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۱, جمعه

اعلامیه سازمان :معرفی سخنگوی جدید

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که پس از شهادت سخنگوی سازمان جناب آقای محمد سعید ترکمانزهی ،رهبری و اعضای شورای مرکزی سازمان جناب آقای عرفان شهنوازی را به عنوان سخنگوی جدید سازمان معرفی نمودند.
همچنین جناب آقای (حسین گمشادزهی ) را به عنوان سخنگوی دوم سازمان معرفی و اعلام میدارد.
سازمان برای جناب برادرعرفان گمشادزهی و همکار ایشان آرزوی موفقیت در این پست را می نماید و امیدواریم ایشان نهایت سعی خود را مطابق با قوانین و منشور سازمان در راستای اهداف بلند سازمان به نحو شایسته ای انجام دهند.
تمامی پست ها در سازمان بصورت مقطعی می باشد .سازمان از قانون جنگهای چریکی و نامنظم کار میگیرد وممکن است یک فرد مسئول در چندین شعبه عضو و مشغول گردد و بدین خاطر سازمان برای هر پست دو نامزد انتخاب می نماید تا در نبود و غیبت فرد مسئول فرد دوم بعنوان   معاون وی در پست مربوطه بتواند پاسخگو و جایگزین وی باشد. 
سازمان جیش العدل

شنبه 12 اردیبهشت ماه 1394 برابر با 02-05-2015

هیچ نظری موجود نیست: