۱۳۹۴ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

اعلامیه سازمان جیش العدل:دوری از افراد غیر خودی که خود را حامی سازمان معرفی می نمایندبه نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم میرساند که اخیرا اشخاصی بنا به اغراض و امراض شخصی به خاطر کسب منافع و بسیاری از افراد در جهت تشویش اذهان عمومی و دخل اندازی در سیاست و برنامه های سازمان از سوی رژیم ماموریت یافته اند تا با اشخاص و رسانه های مختلف ملاقات و مصاحبه نمایند و خود را بعنوان حامی یا فردی از سازمان معرفی نمایند، و به نشر اکاذیب و تخریب چهره سازمان می پردازند.به گونه ای که خواننده احساس می کند این شخص نزدیکی با سازمان دارد و یا یکی از افراد سازمان می باشد.
 با توجه به اینکه بسیاری از اینگونه افراد که از سوی رژیم ماموریت یافته اند برای سازمان مشخص و محرز است.بنابراین اعلام میداریم که آنچه مربوط به سیاست و برنامه های سازمان می باشد از تریبون سخنگوی سازمان فقط منتشر میشود.و به هیچ عنوان نباید به افراد غیر سازمانی ولو در هر رنگ و لعابی که خود را معرفی نمایند اعتماد شود.
اخیرا از نام یک فرد در حال حاضر پرده برمیداریم،و این شخص فردی بنام ملامجید البلوشی می باشد که فعالیتی گسترده در تویتر و مصاحبه و ملاقات با افراد و رسانه ها دارد و متعلق به هیچ حزب و سازمانی در بلوچستان نمی باشد.و سازمان هر گونه فعالیت مثبت و منفی این فرد را بر علیه سازمان تائید نمی کند. بنابراین از همه رسانه ها و افرادی که خواهان حمایت و یا مصاحبه با سازمان و آشنایی با برنامه ها و سیاست های سازمان می خواهند داشته باشند با مسئول روابط عمومی سازمان رابطه نمایند.
سازمان جیش العدل
سه شنبه، 10 شهریور ماه 1394 برابر با 01-09-2015

هیچ نظری موجود نیست: