۱۳۹۴ آبان ۲۷, چهارشنبه

سازمان جیش العدل توهین و متعاقب آن بازداشت هموطنان ترک آذری را محکوم می نماید

به نام عدل
سازمان جیش العدل توهین صدا و سیمای رژیم به هموطنان ترک آذری را و متعاقب آن خشونت دولتی بر علیه تظاهرات کنندگان را که بصورت مسالمت آمیز و در راستای دفاع از هویت و حرمت ملی بود رابشدت محکوم می نماید .
صدا و سیمای رژیم طی هفته جاری روز جمعه پانزدهم آبان ماه 94 در برنامه (فتیله)که ویژه کودکان و نوجوانان است ملیت ترک آذربایجانی را مورد اهانت قرار داد.که متعاقب این توهین مردم آذربایجان به اعتراض سراسری مسالمت آمیز پرداختند که با خشونت دولتی روبرو گشتند . تظاهرات ملیت ترک آذری، که در راستای دفاع از هویت و حرمت ملی بود ،از سوی نیروهای امنیتی رژیم به خشونت کشیده شد که به موجب آن تعدادی از هموطنان ترک آذری زخمی و بازداشت گشتند.
 به خشونت کشاندن تظاهرات مسالمت آمیز از سوی نیروهای امنیتی رژیم به مثابه حمایت از توهین کنندگان به ملیت ترک می باشد ، حمایت از توهین کنندگان و سرکوب ملیت ها در چارچوب جغرافیای ایران امر و عملی تازه نیست ،چناچه نه سال پیش نیز مردم آذربایجان با کاریکاتور توهین آمیزی از سوی روزنامه رسمی رژیم ( ایران) روبرو و متعاقب آن در بیست و نه شهر به اعتراض سراسری پرداختند.
سازمان جیش العدل بر این باور است تا زمانی که سیستم متمرکز و متکی به انحصار طلبی زبانی،دینی و فرهنگی است ملیت ها در چارچوب جفرافیای ایران همچنان مورد توهین و سرکوب قرار خواهند گرفت . ضمن محکوم نمودن توهین و بازداشت فرزندان ترک آذری ،یادآوری می نماییم که عدالت اجتماعی در سیستم آخوندی هرگز محقق نخواهد شد و تنها راه رهایی مبارزه و مقاومت است تا سرنگونی رژیم و استقرار سیستم فدرال در ایران،فدرالیسم پایانی برای فاشیست هاو دیکتاتورهاست و با ایجاد دولت های محلی به سعادت وصیانت ملی خواهیم رسید.
سازمان جیش العدل
چهارشنبه، 20 آبان ماه 1394 برابر با 11-11-2015

هیچ نظری موجود نیست: