۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه

تحریم انتخابات نقطه عطفی در بازگشت امید و تغییر در ایران است

به نام عدل
تحریم انتخابات ابزاری مفید و کارآمد برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی است. بر این باوریم که تحریم انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری می تواند مسیر تغییرات گسترده و بنفعی را برای مردم ایران در بر داشته باشد.
37 سال است جمهوری اسلامی برای بقای عمر ننگینش با اجرای انتخاباتهای فرمایشی ،مردم ایران را فریب و قدرت خود را تثبیت کرده است و از این قدرت در هر چه امنیتی تر کردن فضای کشور و تحت ستم قرار دادن ملت ایران استفاده کرده است. گزینه هایی همچون انتخابات و حضور مردم ایران پای صندوق های رای گیری برای جمهوری اسلامی بسیار حایز اهمیت است ،اما در حقیقت حضور در پای صندوق های رای همچون ریختن آب حیات بپای درختی پیر و فرسوده است که با زنده شدن آن هیچ ثمر و منفعتی برای ما ملت ایران نداشته و به هر چه بدخیم شدن شکل و شمایل آن می پردازد.
هر رای ما ملت ایران به هر چه بسته تر شدن فضای امنیتی و سیاسی وتائید سیستم حکومتی که یک سیستم آپارتاید سیاسی _مذهبی و یک سیستم غیردموکراتیک و مستبد است کمک خواهد کرد. ما با برگزاری هرگونه انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران موافق نیستیم ،زیرا انتخاباتی که مبنا و معیار آن خواست مردم باشد امکان‌پذیر نیست.
بنابراین شرکت کردن در چنین انتخاباتی که جمهوری اسلامی آن را مهندسی می‌کند در واقع رای دادن به نمایندگان آنهاست.
ملت بلوچ باید این حقیقت را مد نظر داشته باشند که در طول 37 سال حتی 37 درصد (به ازای هر سال 1 درصد) از بار ظلم و ستم ، تبعیض و جنایت بر علیه ما کاسته نشد ،کما اینکه انتظار ما ملت بلوچ در این امر بود که با سرکار آمدن جمهوری اسلامی چهره فقر و محرومیت از بلوچستان رخت خواهد بست و نگاههای امنیتی و تبعیضی نسبت به ما ملت بلوچ از میان برداشته و تغییر خواهد کرد .
اما همانگونه که اشاره کردیم ملت و سرزمین ما در بُعد و مقیاسی بزرگتر و شدیدتر مورد تحریم و تبعیض قرار گرفت .نگاه امنیتی و سیاسی حاکم بر بلوچستان در طول این سالها مانع از انتخاب یک استاندار بومی و بکارگماری مدیران اجرایی در بلوچستان گشته،و رفتن پای صندوق های رای به هرچه تنگ تر شدن فشارامنیتی و تبعیضات چند لایه انجامید.
 سازمان جیش العدل در راستای احترام به خواست جمعی ملت ایران ،جهت ایجاد تغییرو موضعی ذینفع از مردم بلوچ،هواخواهان و حامیان خود می خواهد تا انتخاباتهای فرا رو را تحریم و از شرکت در مناسبت ها و انتخاباتهایی که به فربه شدن جمهوری اسلامی می انجامد خودداری نمایند. هیچ خیری در جمهوری اسلامی برای ما و ملت ایران نهفته نیست ،ما با تحریم انتخابات کمک شایانی به تغییر سرنوشت و گذشتن از سد جمهوری اسلامی کرده، ونه گفتن به جمهوری اسلامی بهترین راه رهایی از ستم و ابزار در دست برای مبارزه با رژیم است.
 سازمان جیش العدل
چهارشنبه، 28 بهمن ماه 1394 برابر با 17-02-2016

هیچ نظری موجود نیست: