۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

دهلی و تهران شریک در غارت منابع بلوچستان

به نام عدل
 سازمان جیش العدل هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان و بهره برداری از منابع و موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان را منوط به رضایت ملت بلوچ و پسا از رسیدن ملت بلوچ به حق تعیین سرنوشت می داند و به هیچ دولت خارجی و داخلی اجازه نخواهد داد منابع و منافع ملی را به استثماربکشند و تاراج نمایند.
 طی هفته جاری اجلاس آیورا در بلوچستان برگزار و همچنین توافق نامه توسعه بندرچابهار بین تهران، دهلی و کابل به امضا رسید.
توافق نامه ای که حاصل آن غارت منابع بلوچستان و بهربرداری از موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان بدون مشارکت و سهیم شدن مردم بلوچ از منافع حاصل از آن و به فشار،ستم ،تبعیض و سرکوب بیشتر در منطقه خواهد انجامید.و دوری دیگر از تبعیضات و ستمهای چند لایه را در بلوچستان شدیدتر بدنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری که به تشدید سیاست های خصمانه جمهوری اسلامی در بلوچستان خواهد انجامید و به جای رفاه،امنیت،اشتغال دوری ازجنایت را در مقیاس ملی،مذهبی ،هویتی،و جغرافیایی در برخواهد داشت.
 لازم به یادآوری است که سازمان جیش العدل با هر گونه پیشرفت،عمران و سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بلوچستان و بهره برداری از موقعیت ها و منابع و معادن بلوچستان مخالف نیست،اما این سرمایه گذاری و بهره برداری نیازمند شرایط و زمان است و در حالی که ملت بلوچ در حال حاضر در مبارزه ای نابرابر برای تعیین حق سرنوشت و حقوق بنیادین انسانی خویش درگیر است ،شرایط فعلی اجازه امکان هر گونه سرمایه گذاری خارجی و داخلی را در بلوچستان نمی دهد.
و هرگونه بهره برداری از منابع و معادن و سوءاستفاده از موقعیت های تجاری راهبردی بلوچستان بر خلاف موازین و کنوانسیون های سازمان ملل متحد و شورای امنیت و بر خلاف میل و اراده ملت بلوچ می باشد.در چنین شرایطی بحث هر گونه سرمایه گذاری خارجی به زمان پسا وضعیت فعلی برمی گردد،زمانی که ملت بلوچ به حق تعیین سرنوشت رسیده و خود تصمیم گیرنده در رابطه با مسائل سیاسی،اقتصادی و منطقه ای باشند ،در چنین شرایطی امکان هر گونه سرمایه گذاری خارجی ممکن خواهد بود.
در حال حاضر که ملت بلوچ تحت ستم و سرکوب شدید و در گیر در مبارزه ای برای حق تعیین سرنوشت ، موافق با مولفه های بین المللی برای رهایی از ستم می باشد،دولتهای خارجی بنا به درک شرایط موجود در بلوچستان و بنا به احترام به قوانین بین المللی واحترام به منشور حقوق بشرکه بنیادی ترین اصل نادیده پنداشته شده در بلوچستان است ، نمی توانند شریک استبداد در راستای استثمار منابع ملل تحت ستم برآیند.
بنابراین دهلی با توجه به این اصل پذیرفته شده از هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان باید خودداری نموده،در غیر این صورت شریک استبداد برای استعمار و استثمار منابع و مافع ملی ملت بلوچ وشریک در جنایات جمهوری اسلامی در بلوچستان محسوب خواهد شد. هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان به نفع حاکمیت استبداد و منجر به ستم و سرکوب شدید خواهد شد. لذا کشور هند باید به قوانین بین المللی و درک وضعیت بغرنج ملت بلوچ وبا احترام به منشور حقوق بشردر حمایت از ملل تحت ستم و نقض آن، از چنین سرمایه گذاری دستبردار و به استحکام بخشی حقوق بشر در ایران به داد ملیت های تحت ستم برسد و نه شریک در جنایات جمهوری اسلامی،بنابراین چنانچه هند از فسخ این قرارداد ظالمانه دست بردار نشود منابع هند در منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
وضعیت ستم و سرکوب و از سویی مبارزات عدالت خواهانه برای تعیین حق سرنوشت در بلوچستان امروز امری پوشیده برای جهان نیست .
دولت کابل نیز با توجه به این مواضع و با احترام به حقوق ملت بلوچ و با توجه به اینکه ، در دهه های مختلف در شرایط نابسامان داخلی قرار داشته وبا توجه به حسن همسایگی نیک و نزدیکی فرهنگ ملی ،مذهبی و تاریخی میتواند نقش بنیادین خویش را در رابطه با وضعیت بلوچستان ایفا کند واز هرگونه سرمایه گذاری در میدان سوخته پرهیز نماید.
ملت بلوچ نه ملتی جنگ طلب، بلکه ملتی طرفدار صلح،امنیت،آزادی و حقوق بشر و حسن تعامل با همه افراد بشر است،بنای درگیری و نارضایتی با هیچ دولت و ملتی را نداشته و تاریخ این ملت گواه بر این خصایل است، واما در بحث منافع ملی کوتاه نخواهد آمد و از خود واکنش نشان خواهد داد،واکنش در مقابل تاراج منابع ملی و دفاع در برابر جنایت و کشتار حق به رسمیت شناخته شده همه افراد بشر است.واما شرایط فعلی بلوچستان که درگیر مبارزه ای برای تعیین حق سرنوشت است اجازه هرگونه بهره برداری از منابع و منافع این ملت را نه به دول خارجی و نه به سیستم حاکم استبداد داخلی خواهد داد.
 ملت بلوچ در طول سالیان متمادی از شدیدترین تبعیضات،و بالاترین آمار فقر مطلق و محرومیت شدید ،بیکاری و کشتار سیستمانیک از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده است و جنایات جمهوری اسلامی در بلوچستان در دو بخش ملی ،هویتی و مذهبی صورت می پذیرد و سیاست جمهوری اسلامی بر پایه فقیر سازی ، طرد و به حاشیه راندن و بر هم زدن ترکیب جمعیتی،تجزیه سرزمینی و نابودی هویت ملی و مذهبی صورت گرفته و نشانه بارز آپارتاید نژادی،مذهبی بوده ودر ردیف جنایات جنوساید انسانی،فیزیکی و فرهنگی و هویتی می باشد.
در طول این چند دهه هیچ گونه برنامه ای برای بهبود وضع مردمان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی صورت نگرفته و ملت بلوچ در ردیف ملتهای تحت ستم قرار داشته و هرگز اعتمادی بر این ملت وجود نداشته و بدتر از نگاه به یک ملت بیگانه به آن اندیشیده شده و سیاست ستم و سرکوب برنامه 37 سال جنایت در بلوچستان بوده است.میزان مشارکت مردم بلوچ در سهم خواهی منطقه ای زیر صفر می باشد و کمتر از 10 درصد از مردم بلوچ در پست های ادارای و مشاغل دولتی در رده های پایین به کار گماشته شده اند که عملا هیچ نقشی در برنامه ریزی کلی و تصمیمات کلان کشوری و استانی مشارکت نداشته و اداره منطقه بصورت غیربوم و توسط نهادهای نظامی،امنیتی بوده است.
در چنین وضعیتی که اعتماد و حس و مسئولیت ملی از سوی کارگزارن جمهوری اسلامی از نگاه افتاده و ملت بلوچ در ردیف ملیت های درجه دو و سه و غریبه پنداشته شده است وهزاران فرزند کشته شده بلوچ ، هزاران فرزند محبوس در بیدادگاههای رژیم وآمار بالای فقر و محرومیت شدید خود گواهی بر مظلومیت این ملت و جنایات جمهوری اسلامی است. بنابریان هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان از سوی جمهوری اسلامی و یا با مشارکت دول خارجی به استحکام بخشی استبداد و نقض حقوق هر چه بیشتر حقوق بشرو نابودی ملت بلوچ خواهد انجامید.سیاست رو به آینه 37 سال جمهوری اسلامی گواهی بر عدم اعتماد برآن است و هیچ تضمینی جزء به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت بلوچ نمی تواند تضمین کننده امنیت و حسن اعتماد شود. مبارزه ملت بلوچ مبارزه ای گره خورده با سایر ملل تحت ستم در جغرافیای ایران اعم ازملت کرد ،ترک ،ترکمن ، عرب فارس و هماهنگ با مبارزات مذاهب مختلفه اعم از سنی وشیعی ،مسیحی وبهاییان و برای استقرار حقوق بشر در ایران و ایجاد و استقرار یک سیستم فدرال بر اساس اداره منطقه ای می باشد و جزء این، استبداد از ایران زمین برچیده نخواهد شد و عدالت در سیستم استبداد همیشه در بند خواهد بود.
سازمان جیش العدل
چهار شنبه، 5 خرداد ماه 1395 برابر با 25-05-2016

اطلاعیه سازمان:طی دو عملیات جداگانه در منطقه کوهک چندین پاسدار کشته و زخمی شدند

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که در طی دو عملیات در منطقه کوهک سراوان تعدادی از نیروهای مرصاد و نیروی انتظامی کشته و زخمی گشتند. جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی (رح) طی شب چهارشنبه با شلیک خمپاره پاسگاه مرکزی کوهک را که پایگاه مرکزی نیروهای مرصاد و نیروی انتظامی است مورد هدف قرار دادند که تلفات سنگینی به پاسگاه وارد آورد و تعدادی از نیروها نیز کشته و زخمی شدند.
براساس اطلاعات موصوله تعدادی از نیروهای زخمی به بیمارستان سراوان منتقل و تحت مداوا هستند. همچنین جان برکفان عدل یک عدد تله انفجاری را در مسیر گشت زنی روزانه نیروهای مرصاد قرار داده و در صبحگاه روز پنجشنبه ساعت 8 تعدادی از نیروها گرفتار تله انفجاری گشته و به هلاکت رسیدند. از تعداد دقیق کشته و زخمی ها اطلاعی در دست نیست. علت تاخیر درصدور این گزارش در رابطه با بازگشت سربازان از مسیر عملیاتی می باشد.
 سازمان جیش العدل
 جمعه، 20 فروردین ماه 1395 برابر با 8-04-2016

اعلامیه سازمان جیش العدل:کشته شدن یک تن از نیروهای دولتی در منطقه کوهک سراوان

 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که نیروهای سازمان موفق شدند یک تن از نیروهای دولتی را در منطقه کوهک سراوان به هلاکت برسانند. جان برکفان عدل در شاخه نظامی شهید شیخ ضیایی(رح)موفق شدند ساعت 5:30 دقیقه عصر در منطقه کوهک سراوان یک سنگر نیروهای سپاه را مورد حمله قرار دادند که بر اثر ان یک تن از نیروهای سپاهی بنام مهران اسپندکی به هلاکت رسیده و اسلحه وی به غنیمت گرفته شد.
این سنگر متعلق به پاسگاه شماره 59کوهک می باشد که در مسیر پاسگاه 59 و بازارچه کوهک قرار داشته،نیروهای جان برکف سازمان موفق شدند تا نزدیکی هدف خود را برسانند و قصد به اسارت گرفتن نیروهای موجود در سنگر را داشتند که نگهبان سنگر متوجه حضور نیروهای سازمان میشود و مورد هدف قرار می گیرد و دو تن دیگر از نیروهای سپاه نیز موفق به فرار می شوند.
نیروهای سازمان سپس وارد سنگر شده و یک قبضه اسلحه کلانشیکف به غنیمت می گیرند .
سازمان جیش العدل
 پنجشنبه 12 فروردین ماه 1395 برابر با 31-03-2016

اطلاعیه سازمان :شهادت قله سعادتمندی است که هر مبارز تمنای فتح آن را دارد

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ﴿۱۶۹﴾
هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۹
 ما را از مرگ هراسی نیست زیرا برای از پس گرفتن حق خویش می جنگیم و کشته میشویم.مرگ را چنان دوست داریم که شما زندگانی را دوست دارید.
 به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که طی دوهفته گذشته یک تن از سربازان عدل با خیانت مزدوران محلی به شهادت رسید. در تاریخ 15_3_2016 سرباز رشید سازمان علیرضا شه بخش با نام مستعار عبدالعزیز شه بخش طی خیانت مزدوران محلی به شهادت رسید.
 شهید علیرضا شه بخش پس از سالها در عرصه جهاد و مقاومت و خدمات شایانی که در راستای اهداف والای سازمان انجام داد ،نهایتا به مراد قلبی خویش رسید. باشد که از او راضی هستیم و خداوند نیز از وی راضی باد. شهادت سرباز دلیر سازمان را به خانوده محترم،همرزمان،طایفه شه بخش و عموم ملت عزیز تسلیت عرض می نماییم. باری دیگر با آرمانهای شهدایمان عهد و میثاق با مرگ خواهیم بست .
شهدا مصدر مقاومت و پیروزی اند،شهدا با اهدای خون خویش تعهد خود را نسبت به هدف والای سازمان به پایان رساندند و تا آخرین قطره خون خویش برای هدف والا مبارزه کردند.شهدا سرمشق مبارزه ای تا رسیدن به هدف والا هستند.
 علت تاخیر در نشر خبر شهادت وی بنا بر بازداشت تمامی خیانتکاران بود که بحمدالله تعداد از تیمی که در این خیانت دست داشتند بازداشت گشتند.و پس از گذشت ده روز4 تن از تیم خائنین بازداشت و به خیانت خویش اعتراف و اینکه با چه انگیزه و چگونه وبا همکاری سپاه پاسداران نقشه شهادت این سرباز جان برکف و رشید سازمان راکشیده اند اعتراف نمودند.
تیم مذکور از نزدیکترین افراد خانواده بودند که از سوی سپاه پاسداران ماموریت یافته بودند تا دست به ترور ناجوانمردانه این سرباز رشید اسلام بزنند و نهایتا در مورخ 15_3_2016 با دعوت از وی در منزل خویش، وی را به شهادت رسانده و در همان مکان دفن نموده و سپس متواری گشته بودند.
با اطلاع از ناپدیدشدن این سرباز رشید منزل مورد نظر مورد رصد قرار گرفت ،و نهایتا پس از دو روز یک تن از مجرمین بازداشت گشت و به دست داشتن سایر همکارانش و محل اختفای سه تن دیگر اعتراف و بازداشت گشتند.و در اعترافات خویش اذعان کردند که وی را در منزل با شلیک 4 عدد گلوله در ناحیه سر به شهادت رسانده و در همان مکان دفن نموده اند.
پس از آن تیم عملیاتی سازمان به تفتیش حیات منزل مورد نظر پرداخت و جسد وی را پس از ده روز در حالی که در یک پتو پیچیده شده بود از زیر خاک بیرون کشید ،جسد سالم و خون از ناحیه سر همچنان جاری بود ، پس از مراسم کفن و دفن این شهید والامقام و سرباز رشید سازمان و اخذ اعترافات کلی و پرده برداشتن از تمامی زوایای این جنایت و ذکر دست داشتن تمامی افرادی که در این جنایت شریک هستند ،خبر شهادت وی را اعلام وهمچنین بر پایه حکم الهی که همان قصاص مجرمین و قاتلین است اعلام میداریم که تمامی افرادی که در این جنایت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم دست داشته اند به سزای عمل ننگین خویش خواهند رسید.
(بَشِّرِ الْمُنافِقينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَليماً138. الَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْکافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَميعاً139 )
منافقان را بشارت ده که آنها را ( در برزخ و عالم قیامت ) عذابی دردناک است.آیه 138 سوره نساء.
 همان کسانی که کافران را به جای مؤمنان سرپرست و یاور و دوست خود می گیرند آیا در نزد آنان عزّت و عظمت می طلبند؟ پس ( بدانند که ) بی تردید همه عزت از آن خداست.آیه 139 سوره نساء.
 در این میان افرادی از این تیم پس از به شهادت رساندن این سرباز رشید اسلام متواری گشته اند و تحت حمایت سپاه پاسداران قرار دارند،اما بدانند که جزء مرگ پناهگاهی نیست و سازمان نیز با افشای اسامی و تصاویر مجرمین به تمامی تیم های عملیاتی اش در شهر ها وروستا ها اعلام میدارد ،که با اطلاع از مکان اختفای انان بدون تاخیرمجرمین را به سزای عمل ننگین شان برسانند.
و هر فردی که با خائنین به هر نحوی کمک و همکاری کند و یا به آنها پناه دهد مجرم و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
اسامی تیم خائنین به شرح زیر می باشد،افرادی از این تیم بازداشت و افرادی نیز متواری و تحت تعقیب می باشند.
 اسامی مجرمین ردیف (الف)که مشارکت مستقیم در شهادت سرباز جان برکف سازمان داشته اند.
 1_مجرم ردیف اول:عبدالحمید جمشید زهی فرزندزمان خان
 2_ مجرم ردیف دوم:نصرالله شه بخش (داروزهی) فرزند علم خان با نام مستعار اکبر 3_مجرم ردیف سوم:یوسف شه بخش ( داروزهی) فرزند بندو
 4_ مجرم ردیف چهارم:مهراب شه بخش ( داروزهی) فرزند پرویز
 5_مجرم ردیف پنجم:جواد شه بخش(داروزهی) فرزند نعمت الله با نام مستعار طلحه 6_مجرم ردیف ششم:محمد رضا شه بخش(داروزهی) فرزند نعمت الله با نام مستعار اقبال
 7_مجرم ردیف هفتم:حمزه شه بخش (داروزهی)فرزند نظر
 8_مجرم ردیف هشتم:یوسف مموجه نارویی فرزند محمد
 همچنین افرادی دیگر با این تیم همکاری های مالی ،مکانی،اطلاعاتی داشته اند که در ردیف مجرمین ردیف (ب)قرار دارند و بسزای اعمال خائنانه خویش خواهند رسید.
 در پایان اعلام میداریم که هیچ خائنی تاکنون نتوانسته از چنگال عدالت رهایی یابد و این امر برای همه مردم مشخص و مبرهن است، خائنین همیشه بصورت آله دست و مزدور نظام بوده و نهایتا پس از اینکه دست به خیانت زده و یا قبل از انجام عمل خائنانه بازداشت و رسوا گشته اند ،بنابراین باری دیگر از تمامی فریب خوردگان می خواهیم که به دامن پر مهر ملت و خانواده برگردند و با مراجعه به نزدیکترین پایگاه سازمان خود را تسلیم و معترف به اشتباه و فریب شوند و از یک زندگی آبرومند بهره برند. ازملت عزیز و همه حامیان راه جهاد و مقاومت استدعا داریم تا در این مهم همکاری نمایند.
سازمان جیش العدل
 دوشنبه 9 فروردین ماه 1395 برابر با 28-03-2016